Archive for: Aralık 2015

0

Öğrenci Kredi Borçlarının Geri Ödemelerinin Bir İşe Yerleştikten Sonra Başlaması ve Mevcut Borçlara Ödeme Kolaylığı Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişik...
0

Tarımsal Amaçlı Kullanılan Mazota ÖTV ve KDV İstisnası Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 6.6.2002 tarihli ve 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Kat...
0

Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğre...
0

Taşeron İşçiliğinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (Taşeron İşçi...
0

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MESLİSİ BAŞKANLIĞINA Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve ge...
0

Kesin Hesap Komisyonu Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kesin Hesap Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz ge...
0

İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa Değişiklik Yapılması (Asgari Ücretin Artır...
0

Çalışma Sürelerinin İndirilmesine Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına (Çalışma Süre...
0

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
0

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Tam Gün...