Kategori: Meclis

0

Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA “04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına D...
0

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Değişiklik Y...
0

Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 18/04/2006 tarihli ve 5488 sayıl Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek...
0

Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ...
0

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tekl...
0

Çölyak ve Fenilketonüri Hastaları Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) Hastaları Hakkında Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte...
0

İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi e...
0

Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılma...
0

Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Y...
0

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçes...