Gösteriliyor: 81 - 90 of 94 Sonuçlar

Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftasına İlişkin Basın Açıklaması

:”SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR. VATANDAŞIN SAĞLIĞA ERİŞİMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR!”

Bugün sağlıkta adeta bir yıkım yaşanmakta, sağlığı bir kamu hizmeti olarak değil ekonomiye kaynak olarak gören hükümet sağlık hakkını ve hasta haklarını ihlal eden çok sayıda uygulamaya imza atmaktadır. Sağlık hizmetlerinin hastanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünü, saygınlığını koruyacak biçimde, eşit, ücretsiz verilmesi evrensel bir insan hakkı iken, ülkemizde sağlık hakkına ancak parası olan ulaşabilmektedir.

SİSTEM ALARM VERİYOR!

Vatandaşlarımız eczanelerde, hastanelerde ve maaşlarından olmak üzere toplamda 11 farklı ödeme yapmakta ve sağlığa erişim her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Şaşırtmacalarla hastayı yönlendiren bu sistem içerisinde şu anda hastalarımız İlaç Katılım Payı, Muayene Katılım Payı, Reçete Ücreti, Eşdeğer ilaç Fiyat Farkı,Kutu Başına ilave 1 TL, Özel Hastane fark ücreti, Tetkik fark ücreti, Erken Muayene fark ücreti, Öncelikli Tetkik Ücreti, İstisnai Sağlık Hizmeti ve Telefonla Randevu Parası ( Bu hizmetin bedeli Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilmesi gerekirken, bedel vatandaşa ödetilmektedir.) adı altında 11 farklı ücret ile adeta cezalandırılmaktadırlar. Bugün, işte bu küçük gibi görünen, ancak toplayınca yoksulluk içindeki milyonlarca yurttaşın bütçesinde önemli bir yer tutan, katkı – katılım payları doktora gitmeyi engelleyecek kadar caydırıcı hale gelmiştir ve Bakanlık maalesef bundan gurur duymaktadır. Oysa artık bu sistem alarm vermektedir.

SAĞLIK ERİŞİLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKTI. PAHALI BİR HİZMETE DÖNÜŞTÜ

Sağlık, Türkiye’de en temel hak statüsünden çıkmış ve en pahalı, ulaşımı en zor hizmet kategorisine eklenmiştir. Kar hedefinin, hak anlayışının önüne geçtiği işte böyle bir ortamda, hasta haklarının ve sağlık hakkının önündeki en büyük engelin AKP hükümeti ve onun sağlıkta yarattığı yıkım olduğu rahatlıkla görülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hakkının eşit ve erişilebilir bir şekilde uygulandığı bir Türkiye diliyor ve Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftasını kutluyorum.

Saygılarımla,

Özgür Özel

CHP Manisa Milletvekili

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı ve kadınların ayrımcılığa, haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı haykırışlarının bir simgesidir.

Ancak, hala ülkemizde ve dünyada milyonlarca kadın şiddete maruz kalmakta, açlık ve yoksulluk içinde yaşamını sürdürmektedir. Kadınlar hala toplum içinde var olma mücadelesi vermektedir. Kadınlar hala dünyanın her yerinde seslerini duyurabilmek, eşit yurttaşlar olabilmek için büyük bedeller ödemektedir.

Ülkemizde de son 12 yılda AKP iktidarı tarafından adeta “kadın düşmanı” bir anlayış ile hayata geçirilen politikalar kadınları yasalar önünde eşitmiş gibi gösterirken, onların gündelik hayatta yok sayılmalarına neden olmuştur. AKP iktidarı kadına haklarını vermek bir yana kadını aşağılayan, yok sayan anlayışın öncüsü konumuna gelmiş, bu dönemde kadın cinayetleri katlanarak artmıştır.

Her gün onlarca kadın sokakta, ailede şiddete maruz kalmakta ve kadın cinayetleri ise vicdanlarımızın kara lekesi, ülkemizin yüz karası olarak karşımızda durmaktadır.

Hayatının baharındaki Özgecan öldürüldüğünde bile, tüm toplum tek yürek tek ses olmuşken, Özgecan ve tüm kadınlar için adalet isteyen milyonları bölmeye, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye kalkanlar unutmamalıdır ki, kadın cinayetleri politiktir. “Kadın-erkek eşit değildir” diyenler ise adeta bu vahşete davetiye çıkartmaya devam etmektedir.

Bilinmelidir ki; Özgecan’ı ve öldürülen tüm kadınlarımızı unutmayacak, unutturmayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler özgür kadınların, özgür toplumlar yaratacağına olan inançla kadınlarımızın mücadelesine her dönemde omuz verdik ve onların bu mücadelesinin sesi olmaya, sözü olmaya gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Toplumun her alanında, siyasette, ekonomide, üretimde, eğitimde yaşanan cinsiyet ayrımcılığının ve kadın cinayetlerinin son bulduğu daha çağdaş, daha özgür ve daha güçlü bir ülke olmanın özlemi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Kadın erkek eşitliğinin fıtrata aykırı olduğunu söyleyen diktatöre inat: YAŞASIN KADINLAR!

Saygılarımla,

Özgür ÖZEL

 

Manisa Milletvekili

CHP Parti Meclisi Üyesi

Uğur Mumcu’ nun Katledilişinin 22. Yılı

Bugün, 1993 yılında hunharca katledilen bu ülkenin sakıncalı piyadesi, devrimci gazeteci,  tam bağımsız Türkiye’nin, gericiliğe karşı mücadelenin, cesur gazeteciliğin, laikliğin ve demokratlığın simgesi Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden tam 22 yıl geçti.

Bugün; yine demokrasiye hasretiz.

Bugün; yine adalete hasretiz.

Ülkemizde son 100 yıl içinde 60’tan fazla gazeteci siyasi cinayetler sonucu öldürüldü. Bugün Mumcuların, İpekçilerin, Aksoyların, Kışlalıların, Göktepelerin ve Dinklerin failleri hala bulunmadı, faili meçhuller karanlıkta bekliyor. Bu cinayetlerin aydınlatılması için bugüne kadar hiçbir şey yapılmadığı gibi zaman aşımına da göz yumanların yönettiği bu ülkede; belki de bugün o cesur kalemler yaşasaydı hepsi “içeride” olacaklardı, biliyoruz! Çünkü, bundan yıllar önce muhalifler tek tek öldürülürken, bugün gerçekleri söyleyenlerin, onlar gibi düşünmeyenlerin, muhalif olanların tek tek cezaevine konulduğuna şahit oluyoruz.

Her yıl Ocak ayında olduğu gibi yine bir Adalet ve Demokrasi haftasındayız ve bu yıl teması “Suçlular ve Güçlüler” olarak belirlenen bu haftada ülkemizin karanlık yüzü ile bir kez daha yüzleşiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak; faili meçhul cinayetlerin aydınlanması için verdiğimiz her araştırma önergesinin tek tek reddedildiği “unutuşun kolay ülkesinde”;  Mumcu’ları unutmamak ve unutturmamak için mücadele etmeye kararlılıkla devam ediyoruz.

Zaman aşımına uğrayan, açığa çıkartılmamış her faili meçhulden de elbet hesap sorulacağına, bu ülkeyi bataklığa sürükleyen tüm suçluların ise bir gün mutlaka adalet önünde hesap vereceklerine yürekten inanıyoruz. Aydınlık günler çok yakında, biliyoruz!

Faili meçhul tüm cinayetlerin aydınlatıldığı bir Türkiye özlemi ile ölümünün 22. yılında, bir gün bile olsa gerçeği söylemekten vazgeçmeyen usta gazeteci Uğur Mumcu’yu saygı ve hasretle anıyorum.

Uğur Mumcu ölümsüzdür!

“Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi…

Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi.”

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!

Saygılarımla,

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ

Kadın-erkek eşit değildir diyen diktatöre inat: Yaşasın Kadınlar!

 

5 Aralık 1934 tarihinde tüm kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını tanıyarak dünyanın birçok ülkesinden çok daha önce demokrasi ile tanışan ülkemizde bugün her alanda cinsiyet eşitsizliği yaşanmakta, kadınlarımız başta siyaset olmak üzere,  okulda, işyerinde, sokakta ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.

Bugün, kadınlarımız başta siyasi eşitlik olmak üzere birçok alanda 1934 yılının çok çok gerisindedir ve yasalar önünde eşit olmalarına rağmen hala ülkenin birçok yerinde eşitsizliklerle mücadele etmek durumundadırlar.  Modern Türkiye’nin kuruluşu ile birlikte ülkemiz dünyada kadın hakları açısından öncü ülke iken, bugün bu yarışta geri kalmıştır.

 “Kadının yeri evidir!” “Yeterli donanımda kadın yok!” ‘Kadın erkek eşit değildir’ zihniyetinin gölgesinde bugün kadınlar seçilme hakkını kullanabilmek için dahi çok sayıda engelle mücadele etmektedir. Kadını sadece ailenin içinde bir birey olarak gören yasakçı zihniyet, kadının ilerlemesinin ve toplumun her alanında aktif olabilmesinin önündeki en büyük engeldir ve bu sorun her geçen gün derinleşerek büyümektedir.

Bugün, bırakın parlamentodaki kadın milletvekili sayısını, kadınların işgücüne katılımından, eğitim hayatına, yaşadığı şiddete ve kadın cinayetlerine kadar her alanda ülkemiz utanç verici bir tablo ile karşı karşıyadır Parlamentoda kullanılan dilde dahi cinsiyetçi söylem devam etmekte ve kadınlar yok sayılmaktadır.

 “Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın.” diyerek onlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren ve bu doğrultuda büyük bir devrimi gerçek kılan Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadınımıza ve tüm milletimize armağan ettiği Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 80. Yılını kutluyor ve bir kez daha yineliyorum:

Kadın erkek eşitliğinin FITRAT’a aykırı olduğunu söyleyen diktatöre inat: YAŞASIN KADINLAR!

Saygılarımla,

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

CHP Parti Meclisi Üyesi

Dünya Madenciler Günü Mesajı

“ Yeryüzü sıcak olsun diye o soğuk maden ocağına inip alın teri ile ekmeğini kazanan işçilerin emeklerini, alın terlerini, yaşama mücadelelerini bir siyasi partinin geleceğine, onun ikbali için Genel Başkanının oradaki miting meydanını doldurmasına, alkışlamasına tahvil etmeye çalışanlar, bu yaptıklarının hesabını eninde sonunda, tarih karşısında, hem Türkiye işçi sınıfına hem de bu ülkenin güzel emekçi insanlarına verecekler.”

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

29 Nisan 2014-TBMM Tutanakları

***

Bugün 4 Aralık 2014.

Soma Faciasının üzerinden tam 206 gün geçti.

Ölenler öldü, kalan sağlar ise işsiz şimdi!

Bugün 4 Aralık ve Soma faciasının üzerinden geçen bu 206 günde Türkiye toplam 38 kazada 54 maden emekçisini yitirdi.

Ermenek’te 5 madencimizin cansız bedenine ise aradan 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen hala ulaşılamadı.

Karadon’da Mayıs 2010’da meydana gelen grizu faciasından sonra 30 işçinin yaşamını yitirmesi ile ilgili, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın “güzel öldüler” yorumundan bu yana değişen hiçbir şey yok!

Yitip giden madencilerin arkasından benzer tepkiler yine verildi ve hükümet tarafından bu ölümler de “ normal”, “olağan” “kader” ve “fıtrat”…olarak görüldü. Görülmeye de devam ediyor.

Ancak,

“ Yeryüzü sıcak olsun diye o soğuk maden ocağına inip alın teri ile ekmeğini kazanan işçilerin emeklerini, alın terlerini, hayatlarını siyaset-sermaye ve sendika üçgeninde bir kara deliğe hapsedenler bu yaptıklarının hesabını eninde sonunda, tarih karşısında, Türkiye işçi sınıfına, bu ülkenin güzel emekçi insanlarına vereceklerdir”

Soğuk zindanlarda çocukları gülsün diye ölümü göze alan ama yine de yüzleri bir türlü gülmeyen maden emekçilerimizin her daim yanlarında olduğumuzu yineliyor, Dünya Madenciler Gününde bir kez daha tüm maden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Saygılarımla,

Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Sosyal adaletin ve sosyal demokrasinin görünür olabileceği en önemli toplumsal alanlardan birisi engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve onların refahı, mutluluğudur.

Ancak bugün ülkemizde gelişmişliği sadece ekonomik rakamlarla ölçen bir anlayış hakimdir ve bu anlayış en çok engellilerimizi mağdur etmektedir. Çünkü kağıt üzerinde var olan ama sokakta, işyerinde yani toplumsal hayat içinde varolamayan vatandaşlarımız engellilerimizdir ve bu nedenle insanı bir matematik hesabına indirgeyen bu anlayışın bir an önce değişmesi gerekmektedir. Bu anlayış değiştiğinde ve sosyal devlet anlayışının hakim olduğu bir toplum olduğumuzda, engellilerimiz de gelişmişlikten, refahtan pay alır ve işte ancak o zaman gerçekten çağdaş ve güçlü bir Türkiye mümkün olabilir.

Bugün ülkemizde aileleri ile birlikte sayıları 30 milyonu bulan engellerimizin ve ailelerinin durumları son derece trajiktir. Onlar, ülkemizin sessiz çoğunluğu, ülkemizin görünmeyen gerçeğidir. Bu üzücü tablonun değişmesi, engellilerimizin eşit vatandaş olarak görülmeleri ve onurlu bir hayat sürebilmeleri için en başta ayrımcılığın önlenmesi yasasının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 Bir diğer önemli husus ise, engellilerimizi en çok etkileyen alanlardan birisi sağlık alanında yaşadıkları sorunlardır.  Bu alanda hiçbir kısıtlama olmadan engellilerimizin sağlık gereksinimlerine kavuşmaları sağlanmalı ve bu konunun önündeki her türlü yasal engel bir an önce kalkmalıdır. Ancak, bugün, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, sürekli değişen tarifeler, artan fiyatlar engellilerimizin sağlık gibi en önemli ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olmaktadır.  Engellilerimizin bu artan fiyatlarla ameliyat olmaları, ilaç almaları, ortez ve protez taktırmaları günden güne güç bir hal almaktadır.

Bu nedenle, başta engellilerimize karşı her tür ayrımcılıkla ve ayrımcı zihniyet ile mücadele etmeli ve onların en temel sorunları olan sağlık alanındaki aksaklıklar bir an önce giderilmelidir.  Ancak o zaman, engellilerimizin toplum içerisinde görünür olması sağlanabilir ve engellilerin yaşamın her alanına katılım gösterdikleri, kimseye muhtaç olmadıkları çağdaş bir toplum düzeyi yakalanabilir.

Bu duygu ve düşüncelerle, her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine ve kararlılığına sahip tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Gününü yürekten kutluyor, zihinlerdeki engellerin kalktığı bir toplumda hep birlikte mutluluk ve sağlıkla yaşamayı diliyorum.

Saygılarımla,

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ

Kurban Bayramı Mesajı

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL’İN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Hakça paylaşımın, dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu Bayramlar, yaşadığımız zor günleri bir nebzede olsa unutturmakta, umudu yeşertmektedir. Ancak bu bayramı da yine buruk bir şekilde karşılıyor, Soma’daki 301 canımızın acısını ve yakın coğrafyamızda devam eden savaşı, yaşanan insanlık dramını yüreğimizde hissediyoruz.

Böylesi bir bayram gününde, bir kez daha Soma’da hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların yaralarını sarmak, güç koşullarda ekmeğini kazanan, alın teri döken tüm maden emekçilerimizin yaşadığı zorluklara çözüm bulmak için mücadeleye devam edeceğimizin altını çiziyorum.

Bugün, dünyamızda ve bölgemizde yaşanan insanlık dramının artık son bulmasını ve Soma’daki gibi büyük acıların, göz göre göre gelen büyük faciaların ise bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

Bugün, yüreği yanan tüm evlatların, tüm ana babaların acılarına bir kez daha ortak oluyor ve gözyaşının yerini sevince bırakmasını diliyorum.

Savaşların son bulduğu, işsizliğin, yoksulluğun, baskıların ve yasakların olmadığı bir ülke ve dünya özlemi ile tüm yurttaşlarımızın ve Manisalı hemşerilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerime kutluyorum.

Saygılarımla,

Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ

Çocuk Cezaevlerindeki Şiddet Araştırılsın

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Bundan tam 3 yıl önce Adana Pozantı Cezaevindeki M Tipi Çocuk Cezaevinde 7 çocuğun yaşadığı tecavüz, taciz ve işkence skandalını ortaya çıkmış, Partimizin hazırladığı raporun ardından Pozantı Cezaevi kapatılmış ve mağdur çocuklar Sincan’a nakledilmişti. Aradan 3 yıl gibi bir süre geçtikten sonra, taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıkan zanlılar hakkında açılan davada takipsizlik kararı verildi ve adeta bu olayın üstü örtülemek istendi.

CHP Cezaevi Komisyonun 01.03.2012 tarihinde Pozantı Kampının zulüm tarihini yazdıkları raporda; “Adalet Bakanlığı ve hükümet, Pozantı’da yaşananları unutturmak ve yok saymak için çaba harcamaktadır. Pozantı Cezaevi’ni kapatarak ve çocuklara başka yerlere göndererek, tanıkları ve kanıtları ortadan kaldırmanın mücadelesini veriyor. Plan çok basit: cezaevi boşaltılarak kanıtlar yok edilecek. Çocuklar nakledilerek tanıklar yok edilecek. Böylelikle olay unutulmaya terk edilecek.” denilmişti. CHP Cezaevi Komisyonunun bu raporunun ve yaşananların üstünden 3 yıl gibi bir süre geçtikten sonra suçlular aklandı ve davalarda takipsizlik kararı verilerek vicdanlar bir kez daha yaralanmıştır. Bu tam anlamıyla bir cezasızlık politikasıdır ve suçu meşrulaştırmaktan başka bir anlamı da yoktur.

Yine,  geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlere göre; Şakran Çocuk Cezaevinde Kurum Müdürü Hamit Karslıoğlu’nun imzasının yer aldığı ve 2 Aralık 2014 tarihli “Görev Taksim”  başlığını taşıyan kurum içi yazışmada, cezaevinde çocuk mahkûmların birbirlerine işkence yaptıkları, zayıf çocukların büyüklerce cinsel istismara uğradığı, bu suçlardan ötürü cezaevine düşenlerin de içeride küçüklere tecavüz ettikleri ve bunu topluca yaptıkları ileri sürülmüştür. Bu yazışmalarda; zayıf çocukların cinsel istismara uğradıkları, cinsel eğilimleri yüzünden kurumda olan çocukların bu arayışlarını ceza infaz kurumunda da sürdürdükleri, diğer zayıf çocuklara tecavüz ettikleri, hatta bunu grup olarak yaşadıkları, ayrıca, kurumda görevli infaz ve koruma memurlarının denetimsiz kaldığı, yetki ve sorumluluklarını aşarak yanlış kararlar icra ettikleri, koğuş nöbetçilerinin kurum kapılarında x-ray cihazını kullandığı, kullanımı çocuklarca yasak olan emtianın geçmesine neden oldukları ifade edilmiştir. Bu olaylar da göstermektedir ki; çocuk cezaevleri artık birer ıslah merkezleri değil, çocuklar için işkence mekanlarıdır.

Cezaevinde bulunan çocuk sayısı her gün değişmekle birlikte ülkemizde 2 bine yakın çocuk cezaevindedir ve 1 yıl içerisinde cezaevine girip çıkan çocuk sayısı 10 bini bulmaktadır. Bu rakamlarla birlikte değerlendirildiğinde cezaevlerinde çocuklara yönelik cinsel istismar ve tecavüz olaylarının artıyor oluşu son derece kaygı vericidir. Kaldı ki, çocuklar yaşadıklarını içinde bulundukları baskı ve korku ortamı nedeniyle anlatmaya cesaret edememekte ve bu şiddeti uzun süre sessiz bir şekilde, çaresizce yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Kötü muamele, cinsel taciz ve tecavüz gibi durumlarla karşı karşıya kalan çocuklar cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik travma yaşamakta, birçoğu cezaevinden sonra normal hayatına dönememekte ve takip edildiklerini sandıkları için evden-mahalleden dışarıya çıkamamaktadırlar.

Pozantı, Şakran ve benzeri örneklere her geçen gün bir yenisinin eklendiği ülkemizde bir an önce çocuk cezaevlerinde çocuklarımızın maruz kaldıkları işkence ve cinsel istismar olayları tüm boyutları ile araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır. Bu nedenle; başta Pozantı ve Şakran olmak üzere çocuk cezaevlerinde yaşanan şiddet, cinsel taciz, tecavüz gibi olayların araştırılması, sorumluların açığa çıkartılması, hak ihlallerinin önlenmesi, tespit edilmesi ve bu ihlallerin bir daha tekrarlanmaması için önlem alınması amacıyla TBMM içtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

              Saygılarımızla,

   Muharrem Işık            Nurettin Demir            Veli Ağbaba                    Özgür Özel

Erzincan Milletvekili     Muğla Milletvekili   Malatya Milletvekili       Manisa Milletvekili

Çocuklarımız İçin Daha Adil Daha Özgür Bir Dünya İstiyoruz

CHP’Lİ ÖZEL: “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA ADİL, DAHA ÖZGÜR BİR DÜNYA İSTİYORUZ”

“Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Ancak, gerek ülkemizde gerekse dünyada milyonlarca çocuk birçok haktan mahrum bir şekilde ve çocukluklarını dahi yaşayamadan büyüyor.

Bugün, dünyada, işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya kalan, savaşlar ve silahlı çatışmalarda ölen, tecavüz ve işkenceye maruz kalan, asker olarak kullanılan, mülteci olan, açlık ve yoksulluk içinde milyonlarca çocuk var.

Aynı zamanda milyonlarca çocuk yoksulluk yüzünden istismara uğruyor, sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor.

Ülkemizde ise 25 binden fazla çocuğumuz sokaklarda çalışıyor, okula gitmeleri gereken yaşta eve ekmek götürmek için uğraşıyorlar.

Son 10 yılda, ülkemizde çocuklara yönelik şiddet kat be kat artmış durumda.

Her 4 çocuktan 1’inin yoksul olduğu yani çalışmak zorunda kaldığı ülkemizde, çocuklarımız eğitim sisteminin içinde sıkışmış, gelecekleri yapboz tahtasına döndürülmüş durumda.

Eğitim kalitesi her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve çocuklarımız temel bilgileri dahi almadan okullardan mezun edilerek, işgücüne dahil edilmek isteniyor.

Böylesi bir günde bir kez daha, çocuklarımıza daha refah ve sağlıklı bir gelecek sunmak, onların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamak, hayallerini gerçekleştirebilecekleri yarınlar için tüm tedbirleri almak zorunda olduğumuzun altını çiziyorum.

Bizler, çocuklarımızın savaşların gölgesinde, açlık ve yoksulluğun pençesinde değil, umutla, güvenle, mutlulukla büyüdükleri yarınlar için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki onlara daha müreffeh ve aydınlık bir gelecek sunmak hepimizin görevi. Biz çocuklarımız adına çok şey istemiyoruz. Biz sadece onların hak ettiği yarınları, onları yetiştirmek istediğimiz iklimi onlara sunmak için çalışıyoruz.

Zenginliğin bir yere yığıldığı bir dünya değil, herkesin nimetlerden eşit olarak yararlandığı daha adil, daha eşit bir dünya istiyoruz.

Çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyen GDO’lu gıdalar değil, doğal ortamlarında yetiştirilmiş sağlıklı gıdalar istiyoruz.

Çocuklarımızı zehirli havada gezdirmek, onlara kirletilmiş su içirmek istemiyoruz. Gökdelenlerde, alışveriş merkezlerinde değil; çocuklarımızı güven içinde, ağaçların arasında, parklarda kuş sesleriyle, uçurtmalar altında büyütmek istiyoruz.

Çocuklarımız için, özgür eğitim istiyoruz. Dayatmalara bağlı değil, soran sorgulatan bir eğitim sistemi istiyoruz. Savaşın değil, barışın savunucuları olan nesiller yetiştirmeyi umut ediyoruz. 

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde; çocuk yoksulluğunun olmadığı, çocuklar üzerinden politikanın yapılmadığı, onların o ‘gülen dünya’larının hiçbir çıkar uğruna karartılmadığı, çocuklarımızın tüm haklarına kavuştuğu barış dolu, umut dolu bir dünya ve bütün çocukların hayallerinin gerçek olduğu yarınlar diliyorum.

Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

Kimdir Devlet

11745451_1090011854372309_6749485633946881738_n-300x255 Kimdir Devlet[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_progress_bar values=”90|Development,80|Design,70|Marketing” bgcolor=”bar_blue” options=”striped” units=”%”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. [/vc_column_text][vc_blockquote type=”type1″ border_color=”#0d305c”]

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

[/vc_blockquote][vc_column_text] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. [/vc_column_text][vc_column_text] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. [/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”2/3″][vc_column_text] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_circle_chart color=”#0d305c” track_color=”#f1f1f1″ chart_width=”170″ line_width=”10″ type=”percent” icon=”no-icon” value=”80″]

WordPress

[/vc_circle_chart][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]