Özel Soma Devlet Hastanesiyle İlgili Soru Önergesi Verdi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ecz. Özgür Özel                                                                                                                                                     Manisa Milletvekili

            Soma Devlet Hastanesinde iş kazası geçiren taşeron işçilerden biri, kaza sonrasında ameliyat için El Mikrocerrahi Ortopedi Travmatoloji Hastanesi’ne yönlendirildiği, özel hastaneye sevk edilen işçiye ameliyat sonucunda 30.000 TL fatura çıkartıldığı ve  borcu ödeyemeyecek durumda olan işçiye, taburcu olabilmesi için borç senedi imzalatıldığı iddia edilmektedir.

Bununla ilgili olarak;

  1. 08.2017 tarihinde hastanede yaşanan iş kazası sonucu kazayı geçiren işçi ameliyat olması için El Mikrocerrahi Ortopedi Travmatoloji Hastanesi’ne sevk edilmiş midir? Ameliyat faturası ne kadardır? Ameliyat masrafları kim tarafından karşılanacaktır? İşvereni olan Soma Devlet Hastanesi bu masrafları karşılamış mıdır, karşılamamış ise neden karşılanmamıştır? İşçiye taburcu olabilmesi için borç senedi imzalatıldığı iddiası doğru mudur? 
  1. Vatandaşa fatura karşılığında borç senedi imzalatılması, “Hastanede rehin kalmaya son” argümanıyla yıllardır iktidarda olan Partinize göre, hastanede rehin olmak değil midir?
  1. Faturaların kurumlarca karşılanmaması ve sigortalı işçinin bu faturayla karşı karşıya bırakılması daha sonra oluşabilecek iş kazalarında, işçilerin mikrocerrahiye başvurmamasına ve tedaviden kaçınmasına yol açmayacak mıdır? 
  1. Soma Devlet Hastanesinde çalışmakta olan kaç taşeron işçi vardır? Bu işçilerin ortalama maaşları ne kadardır? Bu işçilerin yıllık kullandığı izin kaç gündür? 
  1. Soma Devlet Hastanesinde son 5 yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç iş kazası yaşanmıştır? Bu iş kazalarının kaçı hastanede taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçilerin başına gelmiştir? 
  1. İş kazası geçiren kaç işçi işe dönebilmiştir? İş kazası geçiren işçilerin kaçı işe dönebilmek için ameliyat geçirmek zorunda kalmıştır? 
  1. İş kazası geçiren kaç işçiye, ‘geçici iş göremezlik ödeneği’ veya ‘sürekli iş göremezlik ödeneği’ ödenmiştir?