Posts Tagged: özgür özel

0

Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğre...
0

Taşeron İşçiliğinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (Taşeron İşçi...
0

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MESLİSİ BAŞKANLIĞINA Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve ge...
0

Kesin Hesap Komisyonu Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kesin Hesap Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz ge...
0

İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa Değişiklik Yapılması (Asgari Ücretin Artır...
0

Çalışma Sürelerinin İndirilmesine Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına (Çalışma Süre...
0

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
0

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Tam Gün...
0

İbadethaneler Kanunu Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MESLİSİ BAŞKANLIĞINA İbadethaneler Kanunu Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. Saygılarımızla ...
0

Emeklilere Yılda İki Defa İkramiye Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde E...