Posts Tagged: özgür özel

0

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 31.05.2006 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değ...
0

Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişi...
0

Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakl...
0

Toplumsal Barış Ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakk...
0

Özel Ceza İnfaz Koruma Memurlarının Mevcut Sorunları İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Önerge Verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Ülkemizde sayıları 40.000’i bulan ceza infaz koruma memurları maddi ve manevi birçok sıkın...
0

İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı...
0

Özel Diyarbakır’da “Esedullah Timi”nin Araştırılması için Önerge Verdi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA  Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası duvar...
0

Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Pasaport Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmu...
0

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değ...
0

Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve...