Posts Tagged: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

0

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 31.05.2006 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değ...
0

Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişi...