Madencilerin Fişlenmesi İle İlgili Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

13 Mayıs Soma faciasından sağ kurtulan madencilerden bazılarının, televizyon ve gazetelere facianın meydana geliş nedeniyle ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle fişlendikleri iddiası tarafımıza ulaşmıştır. Bu iddialara göre; bazı madenciler faciadan sonra hükümetiniz ve bürokratlar aleyhine konuştuğu ve muhalif sendikaya üye oldukları için Soma’daki maden ocaklarında iş bulamamakta ve hatta TKİ ve ELİ bürokratları tarafından madencilerin fotoğrafları şirketlere verilerek güvenlik tarafından içeriye dahi alınmamaktadır.

Buna göre;

  1. 13 Mayıs Soma faciasından sonra hükümetiniz aleyhinde konuşan madencilerle ilgili gündeme gelen bu iddialar doğru mudur?
  2. Doğru ise, 13 Mayıs Soma faciasından sonra kaç madenci fişlenmiştir?
  3. Söz konusu madencilerin fişlenme gerekçesi nedir?
  4. İddialar doğru ise söz konusu madencilerin isimleri şirketlere Bakanlığınız talimatıyla mı bildirilmiştir?
  5. Bakanlığınızın konuyla ilgili bilgisi yok ise, iddialar hakkında herhangi bir inceleme/soruşturma başlatılmış ya da başlatılacak mıdır?