28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE

28 Nisan tarihi, 2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olarak ilan edilmiş ve 2013 yılı itibariyle de bu gün dünyada 30’u aşkın ülkede resmi olarak “Anma ve Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. Birçok ülkede de 28 Nisan’ın Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için kampanyalar sürdürülmekte ve ülkemizde de bu kampanya 3 yıldır devam etmektedir.

Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatan Adalet Arayan İşçi Aileleri,  iş kazalarına ve iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla 28 Nisan gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesini talep etmektedirler. Başlatılan imza kampanyasında da belirtildiği gibi dünyada her yıl iş kazaları nedeniyle savaşlardakinden daha fazla insan ölmektedir. Özellikle ülkemizde her gün ortalama 3 ila 8 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor olması kabul edilebilir değildir. Üstelik bu istatistiklere meslek hastalığına yakalandığı için hayatını kaybedenler ve yaralananlar dahil edildiğinde durum daha da vahim hale gelmektedir.

2014 yılının ilk 3 ayında 276 işçi,  2013 yılında toplamda 1235 işçi ve son 10 yılda toplamda 11 bin 706 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 8,5 katından fazladır. Bu son derece vahim tablo yasaların ve yönetmeliklerin yetersizliğini, iş cinayetlerine davetiye çıkaran uygulamaların devam ettiğini, denetimsizliğin ve bu alanda yaşanan ihmalkarlığın hala sürdüğünün bir kanıtıdır.

Yasaların ve denetimlerin yetersiz olduğu, sendikalaşmanın sekteye uğratıldığı, sendikaya üye olanların baskı altına alındığı, hatta esnek ve güvencesiz çalıştırmanın olağan hale geldiği bir ortamda daha fazla işçinin hayatının riske atılmaması için bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Aynı zamanda böyle bir anma ve yas günü ilan edilerek bu konuda toplumsal farkındalığın yaratılması ve bir bilincin aşılanması gerekmektedir.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, %48’inin ise sistemli çalışmalar sonucunda önlenebileceği ortaya konulmuştur. İş kazalarından yalnızca %2’si önlenemez kategorisine girmektedir. Bu da, konunun üzerine gidildiğinde ve bu konuya ciddiyetle yaklaşıldığında bu kazaların %98’inin önlenebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, çalışma hayatının her geçen gün daha da esnekleştiği, güvencesizliğin ve kuralsızlığın katlandığı bir ortamda 28 Nisan günün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yanı sıra, önemli bir araç olacak ve bir farkındalık yaratacaktır.

Bu kanun teklifi ile de; iş kaynaklı kazalar ve meslek hastalığı nedeniyle hayatlarını kaybedenlere yönelik duyarlılık yaratmak amaçlanmış ve 28 Nisan gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmesi öngörülmüştür.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 28 Nisan’ın iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas Günü olarak ilan edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

28 NİSAN’IN İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANMA VE YAS GÜNÜ İLAN EDİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1-  28 Nisan’ın iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas Günü olarak ilan edilmesi kabul edilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.