Ankara’da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ankara’da “Barış Meydanı” Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ektedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 

           Veli AĞBABA                                                                     Özgür ÖZEL

MALATYA MİLLETVEKİLİ                                          MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

GENEL GEREKÇE

10 Ekim 2015 günü Ankara’da binlerce kişinin, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öankara tren garı

ncülüğünde “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” sloganıyla Emek, Barış ve Demokrasi mitingi için buluştuğu sırada, mitingin toplanma yeri olan Ankara Tren Garı önünde iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Yaşanan bu saldırıda en az 97 vatandaşımız katledilmiş, yüzlerce vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Cumhuriyet tarihimizin yaşadığı en büyük ve en kanlı katliamlardan biri olan bu saldırı, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye inanan ve bu uğurda mücadele eden insanlara yönelik gerçekleştirilmiştir.

Toplumumuzda yükselen barış talebini dile getirmek için bir araya gelen yurttaşlarımıza karşı yapılan bu saldırının failleri ortaya çıkmamış, saldırının neden önlenemediği gibi çok sayıda soru işareti hala cevaplanmamışken, ölen yurttaşlarımızın bu meydanda adlarının yaşaması için ivedi olarak harekete geçilmeli ve Cumhuriyet tarihinin bu en kanlı katliamının hafızalardan silinememesi adına gerekli adımlar atılmalıdır.

Bu nedenle Ankara Tren Garı önünde yaşanan katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın anısına söz konusu kavşağın “Barış Meydanı” olarak adlandırılması ve burada hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızın anısına tek tek isimlerinin yazıldığı “Emek, Barış ve Demokrasi” anıtının inşa edilmesi, toplum olarak bu katliama vereceğimiz en somut tepkilerden biri olarak tarihte yerinin alacaktır.

Katledilen yurttaşlarımızın isimlerinin yüzyıllar boyunca “Barış Meydanı”nda yaşayabilmesi ve yaşanılan bu katliamın toplumsal hafızamızda yer alabilmesi için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile Ankara’nın Altındağ İlçesi Ulus Semtinde bulunan Hipodrom ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştiği kavşağın (Ankara Tren Garı önü) adı “Barış Meydanı” olarak değiştirilmesi ve 10 Ekim 2015 günü meydana gelen katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına, katledilenlerin isimlerinin bulunduğu “Emek, Barış ve Demokrasi” anıtının kurulması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

ANKARA’DA BARIŞ MEYDANI KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  Ankara’nın Altındağ İlçesi Ulus Semtinde bulunan Hipodrom ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştiği kavşak (Ankara Tren Garı önünde bulunan), “Barış Meydanı” olarak adlandırılır ve bu meydanda 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın isimlerinin bulunduğu “Emek, Barış ve Demokrasi” anıtı kurulur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.