Gösteriliyor: 211 - 220 of 287 Sonuçlar

Kesin Hesap Komisyonu Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kesin Hesap Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. …