CHP açıklanan belgelerin araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması için araştırma önergesi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi;  Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarınındünürününeniştesininkardeşinineski özel kalem müdürünün ve oğlunun yurt dışındaki şirketlerle olan para hareketlerinin ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan belgelerin araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması için araştırma önergesi verdi. Araştırma önergesinin metni şu şekilde:

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak “Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün, yurt dışında, vergi cennetinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor muydun? Sen misin yerli ve milli, ben miyim yerli ve milli? Bunun cevabını bekliyorum” şeklinde açıklamaları üzerine başlayan tartışma karşılıklı beyanlar, açılan tazminat davası ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu belgeleri açıklaması ile yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu belgeleri açıklamasından hemen sonra Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri, yandaş medya ve Sayın Erdoğan’ın avukatı daha belgeleri görmeden araştırmadan sahte ve yalan oldukları yönünde beyanlarda bulunarak kamuoyunda yanlış algı oluşturma gayreti içine girmişlerdir. Bu aşamadan sonra söz konusu belgelerin doğru olup olmadığının, yurtiçi ve yurtdışında bu transferlere aracılık eden bankalar ve ilgili şirket kayıtlarında gerekli araştırma ve yazışmaların TBMM nezdinde oluşturulacak Komisyon güvencesinde yapılarak açıklığa kavuşturulması ve halkımızın aydınlatılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının, dünürünün, eniştesinin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün ve oğlunun yurt dışındaki şirketlerle olan para hareketlerinin ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan belgelerin araştırılarak kamuoyunun aydınlatılması amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Engin ALTAY

İstanbul Milletvekili

Grup Başkanvekili

Engin ÖZKOÇ

Sakarya Milletvekili

Grup Başkanvekili 

 

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

Grup Başkanvekili