Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun!

Her yıl bütün dünyada çiftçilerin sorunlarını dile getirmek amacıyla kutlanan Dünya Çiftçiler Gününü çiftçimiz yine buruk bir şekilde karşılamaktadır. Bugün dünyadaki gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak amacı; tarım sektöründe kendi kendine yetebilecek, dışa bağımlılığı en aza indirecek uygulamaları hayata geçirmektir. Ancak, ülkemiz büyük bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen son 13 yıllık dönemde tarımda verimliliğini kaybetmiş ve dışa bağımlı bir ülke haline gelmiştir.

Bu dönemde, çiftçimiz desteklenmek şöyle dursun sürekli vergilendirilmiş, borç batağına saplanmıştır. Tarımda kullandığı girdilerin- mazot, gübre, ilaçlama, elektrik gibi- bedelini karşılayamayan çiftçilerimiz aldıkları kredileri geri ödeyemez haldedir.  Bugün çiftçimiz perişandır. Ürününden verim alamadığı gibi yoksulluk ile mücadele etmekte ve borçlarını ödeyememektedir.

Ülkemizin geleceği ve topraklarımızın bereketi ipotek altına alınmıştır. İktidar, tarımdaki yanlış politikaların bedelini adeta çiftçimize ödetmektedir. Çiftçimiz borcu yüzünden, ekonomik darlık yüzünden 3 milyon hektar araziyi ekip biçmekten vazgeçmiştir.

Büyük bir üretim potansiyeline ve zengin ürün çeşidine sahip olan ülkemizde, artık alın terini emeği ile yoğuran, bin bir zorlukla ve fedakârlıkla üretmek için gecesini gündüzüne katan çiftçimizin yüzü gülmemektedir. Eskiden bir bayram havasında kutlanan hasat artık çiftçi için adeta yas günü olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki, bu bereketli toprakların bereketini yok edenler, bu bereketli topraklara can katan çiftçiyi iflasa sürükleyenler elbet bir gün hesap vereceklerdir!

Tarım sektörünün sorunlarının çözülmesi ve Türkiye’nin tarımda yeniden kendi kendine yeterli bir ülke olması için ithalat yerine çiftçimiz teşvik edilmeli, akılcı politikalarla yeniden ülkemizin tarım potansiyeli açığa çıkartılmalıdır. Çiftçimizin bin bir güçlükle yetiştirdiği ürünü dünya pazarlarına ulaştırılmalı ve izlenen yanlış politikalar derhal terk edilmelidir.

Yüksek maliyet, düşük verimlilik kıskacındaki çiftçimizin sorunlarının son bulacağı ve sürdürülebilir tarım politikalarının yeniden uygulamaya konulacağı bir ülke olmanın umuduyla tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, çiftçimizin her zaman yanlarında olacağımızı ve onların sesi olmaya devam edeceğimizi yineliyorum.

Çiftçimize bir kez daha, emeklerinin karşılığını alacakları bereketli hasatlar ve umut dolu bir gelecek diliyorum.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili