Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftasına İlişkin Basın Açıklaması

:”SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR. VATANDAŞIN SAĞLIĞA ERİŞİMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR!”

Bugün sağlıkta adeta bir yıkım yaşanmakta, sağlığı bir kamu hizmeti olarak değil ekonomiye kaynak olarak gören hükümet sağlık hakkını ve hasta haklarını ihlal eden çok sayıda uygulamaya imza atmaktadır. Sağlık hizmetlerinin hastanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünü, saygınlığını koruyacak biçimde, eşit, ücretsiz verilmesi evrensel bir insan hakkı iken, ülkemizde sağlık hakkına ancak parası olan ulaşabilmektedir.

SİSTEM ALARM VERİYOR!

Vatandaşlarımız eczanelerde, hastanelerde ve maaşlarından olmak üzere toplamda 11 farklı ödeme yapmakta ve sağlığa erişim her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Şaşırtmacalarla hastayı yönlendiren bu sistem içerisinde şu anda hastalarımız İlaç Katılım Payı, Muayene Katılım Payı, Reçete Ücreti, Eşdeğer ilaç Fiyat Farkı,Kutu Başına ilave 1 TL, Özel Hastane fark ücreti, Tetkik fark ücreti, Erken Muayene fark ücreti, Öncelikli Tetkik Ücreti, İstisnai Sağlık Hizmeti ve Telefonla Randevu Parası ( Bu hizmetin bedeli Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilmesi gerekirken, bedel vatandaşa ödetilmektedir.) adı altında 11 farklı ücret ile adeta cezalandırılmaktadırlar. Bugün, işte bu küçük gibi görünen, ancak toplayınca yoksulluk içindeki milyonlarca yurttaşın bütçesinde önemli bir yer tutan, katkı – katılım payları doktora gitmeyi engelleyecek kadar caydırıcı hale gelmiştir ve Bakanlık maalesef bundan gurur duymaktadır. Oysa artık bu sistem alarm vermektedir.

SAĞLIK ERİŞİLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKTI. PAHALI BİR HİZMETE DÖNÜŞTÜ

Sağlık, Türkiye’de en temel hak statüsünden çıkmış ve en pahalı, ulaşımı en zor hizmet kategorisine eklenmiştir. Kar hedefinin, hak anlayışının önüne geçtiği işte böyle bir ortamda, hasta haklarının ve sağlık hakkının önündeki en büyük engelin AKP hükümeti ve onun sağlıkta yarattığı yıkım olduğu rahatlıkla görülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hakkının eşit ve erişilebilir bir şekilde uygulandığı bir Türkiye diliyor ve Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftasını kutluyorum.

Saygılarımla,

Özgür Özel

CHP Manisa Milletvekili