11.07.2023 Ek Bütçe Teklifi Görüşmeleri

Bugün, ek bütçe teklifi görüşmelerinde torba yasa tekliflerine son verilmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun bir alt meclis olarak çalışmaması gerektiğini söyledim. İhtisas Komisyonlarının nitelikli yasama yapabilmesi için uzmanlık alanlarına uygun çalışmaları önerisinde bulundum.