Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

      8/1/2002 Tarih ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili

 

GENEL GEREKÇE 

            Bilindiği üzere 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin 3. Fıkrasındaki “Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise %50 indirimli olarak yararlanırlar.” şeklindeki hükümle 65 yaş ve üzeri kişilerin toplu taşımalardan ücretsiz yararlandırılması amaçlanmıştır. Ancak bu düzenleme ile 65 yaşından önce emekli olmuş vatandaşlarımızın düzenlemeden yararlanması mümkün değildir.

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 81. Maddesinin (C)fıkrasına  göre Türk vatandaşlarının yıllara göre emekli olma yaşları aşağıdaki gibidir;

15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartını

  • 5.2002 tarihinde yerine getirmiş bulunanlardan kadın ise 50, erkek ise 55 yaş
  • 5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaş
  • 5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaş
  • 5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaş
  • 5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58 yaş
  • 5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaş
  • 5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaş

Vatandaşlarımızın büyük kısmı 65 yaşından önce emekliliğe hak kazanmaktadır. Emekli olan vatandaşlarımızın aktif çalışma hayatına nazaran daha az gelir elde etikleri bir gerçektir. Türk ekonomisine çok büyük katkı yapmış emeklilerimizin de 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sağlanan haklardan yararlanmaları onları bir nebze olsun rahatlatacaktır.

Yine söz konusu 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da Müze ve ören yerlerine giriş konusu düzenlenmemiştir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 26/02/2014 tarih ve 49 sayılı Yönerge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın müze ve ören yerlerine girişi ücretsiz olmuştur. ancak bu düzenlemeden emeklilerimiz yararlanamamaktadır.

Bu Kanun teklifi ile sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımızın değil tüm emeklilerimizin de  toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanması ve hem 65 yaş ve üstü hem de Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli vatandaşlarımızın müze ve ören yerleri  ile müze ve ören yerlerinin ziyaretine olanak sağlayan araçlardan ücretsiz faydalanmaları  amaçlanmıştır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 Madde ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yararlandığı haktan emeklilerimizin de yararlanması düzenlenerek, emeklilerin ücretsiz toplu taşıma hizmetlerinden faydalanması amaçlanmıştır.

Maddeye eklenen yeni bir fıkra ile de 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile emeklilerimizin müze ve ören yerlerine girişlerinin ücretsiz olması amaçlanmıştır.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme Maddesidir.

 

4736 SAYILI  KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1 – 4736 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının ilk cümlesindeki

“Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler” ibaresinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ …ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmuş (Emekli aylıklarını 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 43’ncü maddesi ile 26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna göre alanlar hariç)  kişiler, 505 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20. Maddesi kapsamındaki sandıklardan emekli aylığı alanlar…”

“ Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmuş (Emekli aylıklarını 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 43’ncü maddesi ile 26.10.1990 tarih ve 3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanuna göre alanlar hariç)  kişiler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ile müze ve ören yerlerinin ziyaretine olanak sağlayan araçlardan ücretsiz yararlanırlar.” 

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.