Meclis’te Kaçak Osmanlıca Kursu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

Basında “AK Partili Vekiller Osmanlıca Öğreniyor” şeklinde çıkan haberlerden öğrendiğimize göre TBMM’de bir Osmanlıca kursu açılmış ve bu kursa 36 AKP’li milletvekili kayıt yaptırarak eğitimlerine başlamıştır.

 

Buna göre;

 

  1. Böyle bir eğitim faaliyeti için TBMM Başkanlığına başvuru yapılmış mıdır? Başvuru yapılmışsa hangi kurum/kişi tarafından ve ne zaman başvuru yapılmıştır?

 

  1. Söz konusu kurs için TBMM Başkanlığından izin alınmış mıdır? Kursu hangi kurum ve kişiler vermektedir? Kurs TBMM içerisinde hangi bina ve odada, nasıl bir takvim içerisinde verilmektedir?

 

  1. Söz konusu eğitim için tüm milletvekillerine yönelik bir duyuru yapılmış mıdır?

 

  1. Eğer tüm milletvekillerine duyuru yapılmamış ise, birçok milletvekilinin ilgi duyabileceği böyle bir eğitimin duyurusunun yapılmamasının ve diğer milletvekillerinin bu eğitimden mahrum bırakılmasının nedeni nedir?

 

  1. Eğer söz konusu eğitim, AKP milletvekillerine Grup üzerinden bir eğitim çalışması niteliği taşıyorsa Başkanlığın bundan bilgisi var mıdır? Bu durum TBMM’deki eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere uygun mudur?

 

  1. Basında yer alan haberlere göre; HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na dilekçe vererek, TBMM bünyesinde Kürtçe (Kurmancca, Zazaca) kursların açılmasını talep etmiştir. Söz konusu başvuru ne zaman yapılmıştır? Başvuruya nasıl bir yanıt verilmiştir?

 

  1. Başkanlıktan izin alınmadan Mecliste grubu bulunan siyasi partiler Meclis içerisinde kendi milletvekillerine yönelik olarak istedikleri konuda eğitim faaliyeti yürütebilmekte midir?

 

SORU ÖNERGESİNİN CEVABI İÇİN:

Meclis’te Kaçak Osmanlıca Kursu