Özel’den Mevsimlik Tarım İşçileri Soru Önergesi

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

6 Temmuz 2015 tarihinde Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu çoğu genç kadınlardan oluşan 15 mevsimlik tarım işçisi hayatını kaybetmiş, bu facianın ardından mevsimlik tarım işçilerinin sorunları yeniden kamuoyunun gündemine oturmuştur.

Kasım 2014’te Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde çalışan işçileri Gelendost’a götüren midibüsün kaza yapması ve kazada 17 işçinin ölmesi üzerine 11 Kasım 2014 tarihinde TBMM’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, 13 Ocak 2015 tarihinde görevine başlayan bu Komisyon Mart 2015’te raporunu tamamlamıştır.

 1. Dönem yasama faaliyetlerinin sona ermesi nedeniyle söz konusu Komisyonun hazırladığı bu rapor gündeme alınamamış, TBMM’de görüşme imkânı olmamıştır. Söz konusu rapor 03.06.2015 tarihinde TBMM tarafından ilgili Bakanlık ve kurumlara gönderilmiştir. Bu bağlamda söz konusu Rapor’da yer alan çözüm önerilerinden;
 • Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için taşımalı eğitim, gezici öğretmenlik uygulaması veya mobil eğitim gibi imkânlardan en uygun olanı seçilerek eğitimlerine devam etmeleri noktasında bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalar nelerdir?
 • Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan “Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimi” konulu ve 2011/25 sayılı Genelge hükümleri gereği ne gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir?
 • Ailesinin tarım işçisi olarak çalışması nedeniyle eğitimi aksayan öğrenciler için ikamet ettikleri illerde özel müfredat hazırlanarak hızlandırılmış eğitimleri gerçekleştirilmekte midir? Yıl içerisinde müfredatta işlenecek tüm konuların yetiştirileceği özel eğitim takvimleri oluşturulmuş mudur? Oluşturulmamış ise önümüzdeki süreçte böyle bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?
 • Mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından bugüne kadar kaç gezici öğretmen görevlendirilmiştir? Mobil okul veya çadır okul olarak adlandırılan uygulamalar başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi illerde uygulamaya konulmuştur?
 • Mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak üzere gittiği yerlerdeki okullardan kaçı “taşıma merkezi olarak eğitim veren kurumlar” içerisine dâhil edilmiştir? Bu tip okullarda öğrencilere sunulan hizmetler “Taşımalı Eğitim Modülü” aracılığıyla takip altına alınmış mıdır?
 • Öğrencilerin kayıtları, sürekli ikamet ettikleri yerlerde bulunduğundan temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı gibi sınavlara ailelerinin tarım işçiliği yaptıkları yerlerde girmeleri için bugüne kadar ne gibi kolaylıklar sağlanmıştır?
 • Ebeveynlerin, çocukların eğitime devam etmesi konusunda ikna edilebilmeleri için raporda önerilmiş olan “şartlı nakit transferi” ile bugüne kadar kaç aileye ve toplam ne kadar destek verilmiştir?
 • E-okul sisteminde; öğrenci nakil nedenleri arasında yer alan “her ikisi de çalışan velilerin iş yeri adresi kayıt bölgesi içerisinde” seçeneği yerine “mevsimli tarım işçisi öğrencisi” seçeneği kullanılmakta mıdır? E-okul sisteminde kaç öğrenci “mevsimlik tarım işçisi öğrencisi” olarak gösterilmektedir?
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından söz konusu öğrencilerin kırtasiye ve okul kıyafeti gibi eğitim malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için hangi hizmetler sunulmaktadır?
 • Mevsimlik tarım işçilerinin geçici yerleşim yerlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince okul çağına gelmemiş çocuklar için kreş ve bakımevi hizmetleri sunulmakta mıdır?
 • Ülke genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere yönelik sunulan her türlü eğitim hizmetine ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bilgi sistemlerinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin okul çağındaki çocuklarının ayrı olarak ele alınmakta mıdır?
 • Eğitimine devam edememiş, mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış, eğitim imkânlarından faydalanamamış ve halen eğitime ulaşamayan tarım işçileri, Halk Eğitimi Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri eliyle Açık Öğretim Okullarına yönlendirilmekte midir? Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde gezici tarım işçilerinin verileri ayrı olarak tutulmakta mıdır?
 • Özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların eğitim haklarından faydalandırılması için Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından ne gibi çalışmalar sürdürülmektedir?