Orman İşçilerinin Sorunları Meclis Gündeminde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Orman işçilerinin yaşadığı sorunların çözümü noktasında bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığı gibi geçici orman işçilerinin yaşadığı hak kayıpları ve hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Özellikle, yangına karşı önlem almak amacıyla geçici orman işçilerine 24 saat zorla mesai yaptırıldığı ve işçilere sadece 11 saat çalışmış gibi vardiya çizelgesi imzalattırıldığı yönündeki şikâyetler tarafıma ulaşmıştır.

Bu bağlamda,

  1. Geçici orman işçilerinin, yangına karşı önlem almak amacıyla ormanlık bölgelerde 24 saat süreyle bekletildiği iddiası doğru mudur?
  2. 24 saat süreyle çalışmalarına rağmen, geçici orman işçilerine sadece 11 saat çalışmış gibi zorla vardiya çizelgesi imzalattırıldığı doğru mudur? Bu konuda Bakanlığınızca herhangi bir inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır?
  3. Yetkili sendikanın ildeki şube başkanı ve Orman Bölge Müdürü’nün, 11 saatlik vardiya çizelgesini işçilere zorla imza attırdığı ve işten atma tehdidinde bulundukları iddiaları doğru mudur? Doğruysa, bu noktada Bakanlığınızca herhangi bir idari işlem başlatılacak mıdır?
  4. Angaryayı yasaklayan Anayasa’nın 18. Maddesine açıkça aykırı olan geçici orman işçilerine dayatılan bu uygulama devletin kendi eliyle angaryayı olağanlaştırdığı anlamına gelmemekte midir?
  5. Vardiya çizelgesine dahil edilmeyen 13 saatlik zorla çalıştırılma süresi içerisinde yaşanması muhtemel bir iş kazası durumunda, ortaya çıkacak telafisi mümkün olmayan durumların gerçek sorumlusu kim olacaktır?