Özel ABD’de Açılan IŞİD Davasını Sordu

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL tarafından Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

Basında yer alan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan bir davada; Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden Kuveytli petrol zengini Hajjaj al-Ajmi tarafından El-Nusra ve IŞİD’e para yardımı yapıldığı, Hajjaj al-Ajmi’nin, uluslararası terör organizasyonuna entegre olduğu ve IŞİD’e yardım amacıyla Kuveyt Türk Katılım Bankasında yer alan İstanbul merkezli banka hesabını kullanarak bağış topladığı, bağışçıların paraları Bankanın İstanbul şubesinde İslami Şam Heyeti Derneği adına açılan TR960020500000869531100123 nolu hesaba yatırmaları yönünde açıklamalarda bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

Bu bağlamda;

  • Yukarıda anılan kişi ve kurumlara ilişkin olarak bugüne kadar 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?
  • Yıllardır terörle mücadele eden ve diğer ülkeleri bu mücadeleye destek vermemekle suçlayan bir ülke olarak ülkemizin terör örgütlerine yardım yapılmasına ortam sağladığı gibi kötü bir şöhretle anılmasına neden olan haberlere konu teşkil eden bu türden faaliyetlerin tespit edilmesine ve engellenmesine yönelik olarak ne gibi ek tedbirler alınması düşünülmektedir?
  • Terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında son beş yıllık dönem içerisinde terör örgütleri ile bağlantılı kişi ve kurumlar hakkında yapılan inceleme sayısı ve suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı kaçtır?

Soru Önergesinin Cevabı İçin

IŞİD Davası