Özel Aydıncık Sulama Barajının İşletme Hakkını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Soma ilçesi Bayat ve Karacakaş Mahallelerinin sulama ihtiyacını karşılamak üzere DSİ tarafından tamamı Soma İlçesi sınırları içerisinde kalan tarımsal araziler istimlak edilmiş ve Kırkağaç Aydıncık Sulama Barajı inşa edilmiş ve 16 Ekim 2015 tarihinde açılmıştır.

Bayat ve Karacakaş Mahallesi sakinleri sulama barajının bir an önce tamamlanması amacıyla, kamu yararını da gözeterek barajın inşası sırasında çok sayıda fedakârlıkta bulunmuş, arazileri istimlak edilmiş, araziler üzerindeki tarımsal ürünlerin bedeli talep edilmemiş, inşaat sırasında kamyon ve iş makinelerinin çalışmaları yüzünden yollar bozulmuştur. İlçe sınırları içinde kalan barajın işletme hakkını devir almak üzere Bayat Mahallesi sakinleri S.S. Bayat Sulama Kooperatifini kurmuş ve Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) yazılı dilekçe ile müracaat etmişlerdir. Ancak DSİ’den söz konusu başvuruya olumsuz yanıt verilmiş ve Soma ilçesi sınırları içinde kalan bu barajın işletme hakkının Kırkağaç Belediyesine devredildiği bildirilmiştir.

DSİ’nin sulama faaliyetlerine ilişkin raporunda da bahsedildiği gibi “katılımcı sulama yönetimi” faaliyetleri bağlamında en çok devir yapılan kuruluşlardan biri de Sulama Kooperatifleri iken, Soma sınırlarında yer alan bir sulama göletinin Kırkağaç Belediyesine devredilmesi anlaşılır gibi değildir.

Bu bağlamda;

  1. Kırkağaç Aydıncık Sulama Barajının işletme hakkı, yapılan başvuruya ve gölet Soma ilçesi sınırlarında kalmasına rağmen hangi gerekçelerle S.S. Bayat Sulama Kooperatifi’ne devredilmemiştir?
  1. Soma ilçesi sınırlarında yer alan Aydıncık Sulama Barajının işletme hakkının Kırkağaç Belediyesine devredilmesinin nedeni nedir?
  1. Aydıncık Sulama Barajının işletme hakkının S.S. Bayat Sulama Kooperatifi’ne devredilmesi ve mahalle sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde önümüzdeki günlerde bir tasarrufunuz olacak mıdır?
  1. İşletme hakkının yeniden S.S. Bayat Sulama Kooperatifi’ne devredilmesi düşünülüyorsa, bu işlem ne zaman tamamlanacaktır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Aydıncık Sulama Barajının İşletme Hakkı