Özel Belediyer ve İl Özel İdarelerine Bütçeden Ödenecek Paylardan Kesinti Yapılmamasını Sordu

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

            Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

                                                                                                           Ecz. Özgür ÖZEL

                                                                                                         Manisa Milletvekili 

10.02.2017 tarihli Resmi Gazate’de yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında,  ilgili esasa yeni bir madde eklenmiş ve “Bu Esaslar uyarınca, yapılacak kesinti oranları 2017 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.” denilmiştir.

Buna göre; 

 

  1. Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına genel bütçeden ödenecek paylardan alınmayacak kesintinin miktarı ne kadardır? Bu kurumların her birinin ayrı ayrı belirtilmek üzere borç tablosu nedir?

 

  1. Söz konusu madde ile amaçlanan nedir? Bu madde sonucunda bütçeleri artacak olan belediyelerin bu bütçeyi nasıl kullanacakları belli midir?

 

  1. Söz konusu madde için neden özellikle Şubat-Mayıs 2017 aralığı belirlenmiştir? Düzenlemenin süresi uzatılacak mıdır?