Özel Boyacık ve Sayık Göleti Projelerini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                                                                                               Ecz. Özgür Özel                                                                                                                                                  Manisa Milletvekili

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 28 Haziran 2016 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ‘Manisa Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması’ ile 19 Temmuz 2016 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ‘Manisa Demirci Sayık Göleti ve Sulaması’ projelerinin inşasının 21.10.2016 tarihinde başladığı resmi kayıtlardadır.  8.782.000,00 TL’ye ihale edilen Boyacık Göleti ile 8.318.000,00 TL’ye ihale edilen Sayık Göleti projeleri için üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine ve Devlet Su İşleri’nin resmi internet sitesinde inşaatın başladığı belirtilmiş olmasına rağmen, inşaat alanında hala kayda değer bir ilerleme yoktur.

Bununla ilgili olarak;

  1. Her iki proje için ayrı ayrı cevaplanmak üzere projelerin detayları nedir?
  1. Her iki proje için ayrı ayrı cevaplanmak üzere projelerin uygulama planı nedir? Her iki proje uygulama planlarının hangi aşamasındadır?
  1. Her iki proje için ayrı ayrı cevaplanmak üzere projelerin mali planlaması nedir? Her iki projenin maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmuş mudur? Değişiklik oldu ise her iki proje için ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi kalemlerde ne kadar değişiklik olmuştur?
  1. Bakanlığınızca ve Devlet Su İşlerince ihaleleri alan şirketler en son ne zaman denetlenmiştir? Denetlendilerse denetleme raporları kamuya açık mıdır? Denetlenmedilerse denetlenmesi düşünülmekte midir?
  1. Boyacık Göleti ile Sayık Göleti projelerinin ihalesinden neredeyse 1 yıl geçmesine ve Devlet Su İşleri’nin resmi internet sitesinde inşaatın başladığı belirtilmiş olmasına rağmen, inşaat alanında hala kayda değer bir ilerleme olmamasının nedeni nedir? İnşaata ne zaman başlanması planlanmaktadır?