Özel Burhan Kuzu’nun Kitabını ve Anayasa Değişikliği Referandumunu Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

            Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

Ecz. Özgür ÖZEL

                                                                                                         Manisa Milletvekili

 

 

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Anayasa profesörü Burhan KUZU “Her Yönüyle Başkanlık Sistemi” adlı bir kitap kaleme almıştır. Kitabın 14. Sayfasında: “Kuzey Amerika’daki Başkanlık Sistemini ülkelerine taşımak isteyen Güney Amerika ülkeleri, temel ilkeleri değiştirdiklerinden başarılı olamamışlardır. Örneğin Başkana kanun hazırlama imkanı verilmiş ve gerektiğinde parlamentoyu dağıtma yetkisi tanınmıştır. Böyle bir sisteme Başkanlık Sistemi denilemez.” ifadeleri kullanılmıştır. Yine kitabın 162. sayfasında ise: “Başkan şu şartlar olursa parlamentoyu fesheder: felaket bir şey bu. Bir süreden sonra vuruyor tekmeyi parlamentoya, oluyor sana diktatör. Bunu koyarsan olacağı bu. Kanun yapma yetkisi vermişler başkana, aynen parlamenter sistemde olduğu gibi, kesinlikle olmamalı. Bunları koyarsan sistem baştan yanlış başlar.” Kitaptaki diğer dikkat çeken ifadeler şunlardır: “Sen eğer başkana kanun yapma, fesih, harcama yetkisi verirsen sıkıntılar yaşanır.”; “Başkanlık hükümetin hürriyetler için bir tehlike teşkil ettiği ileri sürülmüştür. Gerçekten geniş yetkilerle donatılmış devlet başkanının kolayca diktatör olması düşünülebilir. Bu tehlikenin nitekim Güney Amerika’da gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Buradaki ülkeler (Arjantin, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Bolivya, Venezuella gibi) de başta Kuzey Amerika’da olduğu gibi başkanlık hükümeti kurmuşlardır. Fakat sürdürememiş; askeri hükümet darbeleri ile diktatörlüklere dönüşmüşlerdir.”

 

 

  1. Meydanlarda kampanyasını yürüttüğünüz Anayasa değişikliğindeki Başkan için önerilen yetkilerin Cumhurbaşkanı Danışmanı Burhan Kuzu’nun “Her Yönüyle Başkanlık Sistemi” adlı kitabında yer alan “Gerçekten geniş yetkilerle donatılmış devlet başkanının kolayca diktatör olması düşünülebilir.” görüşü ile uyumlu olduğunu düşünüyor musunuz?

 

  1. Yapılacak Anayasa değişikliği hazırlık çalışmalarında ile başkana parlamentoyu fesih yetkisi tanınması düzenlemesi hakkında Başbakanlığın herhangi bir önerisi olmuş mudur?

 

 

  1. Yapılacak Anayasa değişikliği ile Başkana tanınan kanun yapma yetkisi olarak değerlendirilecek yetkiler de düşünüldüğünde Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün tasfiye edilmesi düşünülmekte midir?

 

  1. Burhan Kuzu’nun söz konusu kitabının toplatılması düşünülmektedir? Kaç adet basılmıştır? Bugüne kadar kaç adet satılmıştır?