Özel Çanakkale Savaşları Tarih Kitabını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Bakanlığınız tarafından basılan ve milletvekillerine de dağıtımı yapılan “Çanakkale Savaşları Tarihi” isimli 832 sayfalık sert kapaklı kitapta birçok akademisyenin Çanakkale savaşları ile hazırlamış olduğu makaleler yer almaktadır.

Bu bağlamda,

  1. “Çanakkale Savaşları Tarihi” isimli kitap kaç adet basılmıştır? Dağıtımı hangi kurumu ve kişilere yapılmıştır? Kitabın maliyeti ne kadardır? Bakanlık bütçesinin hangi kaleminden karşılanmıştır?
  1. Kitaptaki makaleler hangi kurul tarafından belirlenmiştir? Makalelerin seçimi hangi kriterlere göre yapılmıştır?
  1. Kitabın sunuş bölümünde Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmeyip sadece Şahsınıza ait fotoğrafa yer verilmesinin sebebi nedir?
  1. Kitaba yazmış olduğunuz Önsöz’de Çanakkale Savaşları’na askeri dehası ile yön vermiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsetmemenizin herhangi bir sebebi var mıdır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Çanakkale Savaşları Tarih Kitabı