Özel Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi Ve İhracatını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatına ilişkin veriler incelendiğinde ülkemiz %25’lik pay ile birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde Ege Bölgesi’nde yoğunlaşan çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ağırlıklı olarak Manisa’da gerçekleştirilmekte ve halen bu bölgede önemli bir gelir kaynağı olma özelliğini korumaktadır.

Ülkemiz tarımında çok önemli bir ihracat kalemi olan çekirdeksiz kuru üzüm, çoğunlukla AB ülkelerine ihraç edilmekte; ancak son dönemde bu ülkelerden olumsuz geri bildirimler alınmaktadır. İhraç edilen çekirdeksiz kuru üzümlerde aktif madde kalıntısının normal değerlerin üzerinde çıktığı tespitleri artmakta, Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında çok ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu bağlamda;

  1. 2002 – 2016 yılları arasında toplam çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ne kadardır?
  1. 2002- 2016 yılları arasında ihraç edilen çekirdeksiz kuru üzüm miktarı ve tutarı ne kadardır? Bu miktarın ve tutarın ülkelere göre dağılımı nasıldır?
  1. Çekirdeksiz kuru üzümlerdeki aktif madde kalıntılarının normal değerleri Türkiye’de ve AB Ülkeleri’nde ne kadardır?
  1. Çekirdeksiz kuru üzümlerdeki aktif madde kalıntısının artmasının sebebi nedir?
  1. 2002- 2016 yılları arasında AB Ülkelerine ihraç edilen ancak kalıntı miktarı sebep gösterilerek ülkemize iade edilen çekirdeksiz kuru üzüm miktarı ve tutarı ne kadardır?
  1. Fazla kalıntı miktarı sebebiyle ülkemize iade edilen çekirdeksiz kuru üzümlerin akıbeti ne olmuştur? Bu ürünlerin okullarda dağıtılmasının sebebi nedir?
  1. Çekirdeksiz kuru üzümlerde aktif madde kalıntısının azaltılması yönünde Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Kuru Üzüm Üretimi Ve İhracatı