Özel Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısının Detaylarını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sayfasında “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu”nun toplandığı bilgisi yer almaktadır. İkincisi gerçekleştirilen toplantıya kurul üyesi kamu kurumları ve 8 sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin katıldığı, Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 2013-2017 yıllarını kapsayan hedef ve faaliyetlerinin değerlendirildiği, “Kurul Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin karara bağlanmasına yönelik konuların görüşüldüğü bilgileri yer almıştır.

Bu bağlamda;

  1. Başkanlığını yaptığınız toplantıya hangi kamu kurumlarından temsilciler katılmıştır?
  1. Başkanlığını yaptığınız toplantıya hangi sivil toplum örgütleri davet edilmiştir? Davet edilen sivil toplum kuruluşları hangi kriterlere göre belirlenmiştir? Davet edilmiş olan sivil toplum kuruluşlarından hangileri toplantıya katılmıştır?
  1. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 2013-2017 yıllarını kapsayan hedef ve faaliyetlerinin toplantıya davet edilmeyen/katılmayan sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması planlanmakta mıdır?
  1. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 2013-2017 yıllarını kapsayan hedef ve faaliyetlerinin alandaki diğer kurum/kuruluşlar, hak temelli örgütler ve uzman kişiler ile paylaşılması düşünülmekte midir?
  1. Hak temelli örgütlerin ve alandaki uzmanların görüşlerini bildirebilmeleri amacıyla Kurul Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi erişime açık hale getirilecek midir?
  1. Altı ay sonrası yapılması planlanan sonraki toplantının katılımcıları da aynı kurum temsilcileri mi olacaktır yoksa daha geniş katılımlı bir toplantı yapılması planlanmakta mıdır?