Özel Demirci Kılavuzlar Göleti’ni TBMM’ye Taşıdı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

01.01.2012 yılında başlatılan ‘1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Projesi’ ile büyük sulama alanlarının yer almadığı kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi amaçlanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda Manisa’da da 52 adet proje yapılması öngörülmüştür.

Konu ile ilgili olarak, 18.04.2012 tarihinde, 24. Dönem 2. Yasama Yılının 96. Birleşiminde de, Manisa’da planlanması devam etmekte olan tarımsal sulama amaçlı 12 adet gölet ve sulaması olduğu da tarafınızca ifade edilmiştir. Üzerinden 3,5 sene geçmiş olmasına rağmen Manisa’nın Demirci İlçesi Kılavuzlar Mahallesi için planlanmış olan Kılavuzlar Sulama Göleti’nin proje çalışmalarının sonlandırıldığı ancak ihale aşamasına geçilmediği tarafıma iletilmiştir.

Bu çerçeveden hareketle;

  1. 1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Projesi kapsamında planlanmış olan Kılavuzlar Göleti ve Sulaması projesinin ihalesi ne zaman yapılacaktır?
  2. GÖL-SU projesinin başlangıcından bugüne 3,5 sene geçmiş olmasına rağmen Kılavuzlar Göleti ve Sulama Projesinin ihalesi neden hala yapılmamıştır?
  3. 1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Projesi kapsamında Manisa için öngörülmüş olan 52 adet gölet ve sulama projesinden hangilerinin bugüne kadar proje aşaması tamamlanmıştır? Projelendirilmemiş olanlar hangileridir? Projelendirilmiş olanların hangileri ihale aşamasındadır?
  4. 1000 Günde 1000 Gölet GÖL-SU Projesi kapsamında Manisa için öngörülmüş olan 52 adet gölet ve sulama projesinden ihale aşaması tamamlanan ancak inşaatı tamamlanmamış projeler hangileridir?
  5. Manisa’ya yapılacak göletler için, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda ne kadar yatırım bütçesi ayrılmıştır?