Özel Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğündeki Üst Düzey Bazı Görevlilerle İlgili İddiaları Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

UNESCO Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Hırvatistan Merkezi’nin, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Nejat Birecik ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Vekili Zafer Kayaokay’ı Zagreb’de düzenlenen Tiyatro festivaline davet ettiği; davete olumlu yanıt veren Nejat Birecik ve Zafer Kayaokay’ın masraflarının ITI tarafından karşılandığı; Zagreb’e giden bu iki kamu görevlisinin tiyatro ve seminere katılmak yerine turist gibi şehri gezdiği; hatta dil bilmedikleri gerekçesiyle de Türk Büyükelçiliği’nden rehber talebinde bulundukları; Tiyatro Festivali’nde yaşanan bu rezaletin durumdan rahatsız olan festival başkanı Zelijka Turcinoviç’in konuyla ilgili bir mektup yazdığı basında yer almıştır.

UNESCO Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Başkanı Zelijka Turcinovic imzası ile son derece ağır bir dille yazılan mektupta; Festivalin yönetim kurulu üyeleri ve uluslararası konukların bu üzücü duruma şahit oldukları belirtilerek, iki ismin Hırvatistan’a turistik amaçlarla gelmiş olması esefle karşılandığı belirtilmiş ve “Türkiye devletinin itibarını zedeleyen bu bireylerin durumunu takdirlerinize sunarım” denilmiştir.

Buna göre;

  1. Gazetelere yansıyan Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Nejat Birecik ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Vekili Zafer Kayaokay’ın UNESCO Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Hırvatistan Merkezi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivaline masrafları ITI tarafından ödenmek üzere davet edildikleri doğru mudur?
  2. Adı geçen kamu görevlileri söz konusu davete katılacaklarını bildirmişler midir?
  3. Adı geçen kişiler söz konusu Festivale katılmak için Hırvatistan’a gitmişler midir?
  4. Adı geçen kişilerin ITI tarafından masrafları ödenmiş midir?
  5. Festival başkanı Zelijka Turcinoviç’in adı geçen kişilerin tiyatro ve seminere katılmadıkları, bunun yerine Türkiye Büyükelçiliği’nden de rehber alarak kentte turistik gezi yaptıkları ve bu durumun Türkiye Devletinin itibarını zedelediğine ilişkin bir mektup yazdığı doğru mudur?
  6. Eğer doğruysa adı geçen kamu görevlilerinin Festival Başkanının ifade ettiği gibi Türkiye’nin itibarını zedelediğini düşünüyor musunuz?
  7. Adı geçen kişilerin bu davranışları cezai ve/veya disiplin suçu oluşturmakta mıdır?
  8. Eğer adı geçen kişilerin bu davranışlarının suç oluşturduğunu düşünüyorsanız haklarında herhangi bir cezai ve disiplin işlemi başlatılmış mıdır?
  9. Daha önce de buna benzer olaylar yaşanmış mıdır?
  10. Türk Devletinin itibarını zedeleyici benzer davranışların olmaması için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?