Özel Ege Linyit İşletmelerine Ait Kömürlerin Sahte Torbalarla Taklit Edilmesini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

Ege Linyit İşletmelerine ait kaliteli Soma kömürünün torbasını taklit edip içine kalitesiz kömür doldurularak piyasaya sürüldüğü ve bu torbaların Afyon, Uşak, İzmir gibi illerde satışının yapıldığı yönünde çok sayıda iddia bulunmaktadır.

Buna göre;

 1. Sahte kömür torbalarına kalitesiz kömür doldurularak satışının yapıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?
 2. Konuya ilişkin tarafınıza ulaşan herhangi bir şikayet var mıdır? Varsa, şikayetlerle ilgili hangi çalışmalar yapılmıştır?
 3. Sahte kömür torbalarına ilişkin bugüne kadar kaç denetim yapılmıştır? Bu denetimler hangi illerde yapılmıştır?
 4. Bu denetimlerde illere göre ayrı ayrı belirtilmek üzere, kaç adet sahte kömür torbası yakalanmıştır?
 5. Ege bölgesinde ve Türkiye genelinde ayrı ayrı olmak üzere Katı Yakıtların Kontrolü Genelgesinde yer alan sınır değerlere uygun olarak kömür temin eden ve Uygunluk İzin Belgesi alan üretici, ithalatçı, toptancı ve perakendeci kaç firma/kurum vardır? Bunlar hangileridir?
 6. Manisa, Ege bölgesinde ve Türkiye genelinde ayrı ayrı olmak üzere Katı Yakıt Satıcı Belgesine sahip firmaların sayısı nedir?
 7. Manisa ilinde ısınma amaçlı katı yakıt dağıtıcısı olarak kayıtlı kaç firma vardır?
 8. Ege bölgesinde ısınma amaçlı katı yakıt dağıtıcısı olarak kayıtlı kaç firma vardır?
 9. Türkiye genelinde ısınma amaçlı katı yakıt dağıtıcısı olarak kayıtlı kaç firma vardır?
 10. Manisa ilinde ithal kömür ve yerli kömür için ayrı ayrı olmak üzere kaç adet torba uygunluk belgesi almıştır?
 11. Ege bölgesinde ithal kömür ve yerli kömür için ayrı ayrı olmak üzere kaç adet torba uygunluk belgesi almıştır?
 12. Türkiye’de ithal kömür ve yerli kömür için ayrı ayrı olmak üzere kaç adet torba uygunluk belgesi almıştır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Ege Linyit İşletmelerine Ait Kömürlerin Sahte Torbalarla Taklit Edilmesi