Özel Ege Linyit İşletmelerinin İşçi Alımı Sınavını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi(ELİ) Müessesesi Müdürlüğü’ne 95 kişilik kamu işçisi alımı için İŞKUR’a KPSS puanları ile binlerce kişi başvuru yapmış, KPSS puanı ve sözlü sınav sonucuna göre yerleştirme yapılması planlanan bu alımların mülakatı düzenlenmiş ancak sınav sonuçları zamanında açıklanmadığı gerekçesi ile sınav iptal edilmiştir.

Sınavın iptal nedeni olarak da; Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen süre içinde sonuçların açıklanamaması nedeniyle söz konusu sınavlar Genel Müdürlüğümüzün 19.02.2016 tarihli talimatlarıyla Süresi içinde sonuçları açıklanamayan sınavların şikayet ve şaibelere mahal verilmemesi durumu göz önünde bulundurularak iptali ile ileri bir tarihte yapılması uygun görülmüştür.”  denilmiştir.

Buna göre;

  1. Söz konusu alıma toplamda kaç kişi başvurmuştur?
  2. Mülakata katılan kişi sayısı kaçtır?
  3. Sınavın sonuçlarının ilgili yönetmelikte belirtilen sürede açıklanmamasının gerekçesi nedir?
  4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi gereğince işe girmede öncelik hakkına sahip olan kişilerde KPSS’ye girme zorunluluğu aranmamaktadır. Bu madde kapsamında bulunan arazileri kamulaştırılmış kişilerden bu sınava başvuranlar var mıdır? Söz konusu kişiler KPSS puanına göre bir elemeye tabi tutulmuş mudur?
  5. Tutulmuş ise ilgili yönetmelik maddesinin uygulanmamasının gerekçesi nedir?
  6. Sınavın iptal edilmesinin nedeni olarak AKP’li milletvekillerinin ELİ’ye alınmasını istediği kişilerin kazananlar listesinde olmaması olduğu yönünde bir iddia bulunmaktadır. Söz konusu iddialar doğru mudur? Konuya ilişkin bir inceleme başlatılmış mıdır?
  7. Sonuçlar açıklansaydı, mülakatları geçerek başarılı sayılacak kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için neler yapılacaktır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Ege Linyit İşletmelerinin İşçi Alımı Sınavı