Özel ELİ bünyesinde olup Taşeron Firmalar Tarafından İşten Çıkarılan İşçilerin Mağduriyetini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Ege Linyit İşletmeleri ELİ bünyesinde, farklı alanlarda onlarca taşeron firma, alt işveren olarak hizmet alım yöntemi ile işçi çalıştırmaktadır. Bu firmalardan biri olan Asma Ltd. Şti. 3600 sigorta pirim gününü doldurarak kıdem tazminatı almaya hak kazanmış yaklaşık 15-16 yıldır çalışan 78 işçiyi bir telefon ile işten çıkartmıştır.

İddialara göre;  şirket yetkilileri işçilere “…kıdem tazminatı ödememek için sizi işten çıkarttık, ELİ tazminatlarınızı ödesin sizi işe alacağız…” şeklinde açıklama yapmış, işçiler de bunun üzerine ELİ’ye başvuruda bulunmuşlardır.

Oysa, taşeron şirket bu işçiler üzerinden para kazanmaktadır ve bu nedenle işçilerin kıdem tazminatlarını da ödemesi gerekmektedir. Kıdem tazminatlarının ELİ tarafından ödenmesi halinde ise ELİ’nin bu ödemeleri şirkete rücu etmesi gerekir. Aksi halde ELİ tarafından şirkete menfaat sağlanmış olacaktır.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi gündemde iken pirim günü fazla olan işçilerin işten çıkartılmaları manidardır ve işten çıkartmaların devam edeceği söylenmektedir.

Buna göre;

  1. ELİ bünyesindeki alt şirketlerden birinde yaşanan bu toplu işçi çıkartmaların yasal gerekçesi nedir?
  2. Neden 3600 pirim gününü dolduran işçiler işten çıkartılmıştır?
  3. İşten çıkartılanlara tazminatları ELİ tarafından ödenmiş midir ya da ödenecek midir? Ödenecek ise ne zaman ödenmesi düşünülmektedir?
  4. Tazminatlar ödenmiş veya ödenecekse, taşeron şirkete rücu edilecek midir?
  5. Rücu edilmemişse bunun nedeni nedir? ELİ tarafından taşeron firmalar adına toplamda ne kadar tazminat ödemesi yapılmıştır?
  6. Bundan önce de benzer durumlar yaşanmış ise, işten çıkartılan taşeron işçilere yapılan tazminat ödemeleri, ilgili taşeron şirketlere rücu edilmiş midir? Edilmemiş ise bunun nedeni nedir? Bu yöntemle, taşeron firmalara rant mı sağlanmaktadır?
  7. Bugüne kadar ELİ tarafından taşeron şirketler adına toplam ne kadar tazminat ödemesi yapılmıştır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Taşeron Firmalar Tarafından İşten Çıkarılan İşçiler