Özel Engelli Vatandaşları Ağız ve Diş Tedavilerini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Bugün ülkemizde engellilerimizin yaşadıkları çok sayıda sosyal sorunun yanı sıra en önemli sorunlarından biri de sağlıktır. Özellikle sağlık alanında engelli bireylerin ağız ve diş bakımlarına ilişkin aksaklıklar ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yapılan araştırmalar; engellilerde ağız ve diş sağlığı sorunlarının görülme sıklığının normal bireylere göre oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.  Özellikle engelli bireylerde kendi kendine ağız bakımında güçlükler yaşandığı için daha çok diş çürüğü ve dişeti hastalığına rastlanmaktadır. Yine, engelli bireylerde diş tedavileri, kimi zaman fiziksel kimi zaman da zihinsel uyum yetersizliği nedeniyle daha zor olabilmekte ve diş tedavilerinin lokal anestezi ya da sedasyon ile yapılması gerekmektedir. Yüzde 40 engelli raporu olan hastalarda ise bu tedavinin ücretleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Ağızda başlayan bir enfeksiyonun insan vücudunda çok ciddi problemlere neden olabileceği de göz önüne alındığında, engelli bireylerde diş tedavisi son derece önem arz etmektedir.  Zaten ciddi sağlık problemleri ile boğuşan engelli bireylerin bir de ağız ve diş kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için 6 ayda bir diş muayenesinden geçmesi, gerekiyorsa da genel anestezi/lokal anestezi ile tedavi edilmesi son derece önemlidir.

Ancak devlet hastanelerinde engellilerin ağız tedavilerinde lokal anestezi/sedasyon kullanan hastane sayısı oldukça azdır ve engelli bireyler 6 ay sonraya ancak randevu alıp, kontrole gidebilmektedir. Bu bağlamda;

  1. Ülkemizde engelli bireylerin diş tedavilerini anestezi ile gerçekleştiren hastane sayısı (bölgelerine göre) kaçtır?
  1. Bunların kaçı özel hastane, kaçı devlet hastanesidir?
  1. Engelli bireylerin devlet hastanelerinde anestezi ile diş tedavisinde yetersiz kalınmasının nedeni nedir? Bu aksaklığın önüne geçmek için bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?
  1. Engelli bireylerin ağız tedavilerini anestezi ile yapan hastanelerdeki randevu yoğunluğunun ve gecikmelerin önüne geçmek için bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?
  1. Önümüzdeki süreçte engelli bireylerin ağız ve diş tedavilerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve anestezi ile diş tedavisinin yaygınlaşması için hangi çalışmalar yapılacaktır?