Özel Havaalanlarında Yapılan Kimlik Kontrollerini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98’nci ve TBMM İçtüzüğünün 96 ve 99’ncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                                                                          Özgür Özel

                                                                           Manisa Milletvekili

                                                                      CHP Grup Başkanvekili

Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra bazı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda havaalanlarında da bütün kontroller yapıldıktan sonra uçağa biniş kapısına gidilmeden önce polis memurlarınca kimlik kontrolü yapılmaktadır. Bu durum hem vatandaşları tedirgin etmekte, hem ülkemizi ziyaret eden yabancılar nezdinde ülkemizle ilgili olumsuz algılar oluşturmakta, hem oluşan kuyruklar nedeniyle zaman kaybına neden olmakta hem de kişisel bilgilere her ortamda ulaşma imkanının olduğu günümüz dünyasının şartları ile uyuşmamaktadır.

Uçağa binecek her vatandaş adı soyadı ve TC kimlik numarası ile bilet satın almaktadır. Bu tür güvenlik kontrollerinin ilgili firmalardan alınacak listeler üzerinden, aynı otellerde olduğu gibi, geri planda yapılması mümkündür.

Bu kapsamda;

1- Havaalanlarında uçağa binmeden önce vatandaşların ayrı bir kontrol noktasında kimlik sorulmak suretiyle yapılan kontrollerin vatandaşları tedirgin ve rahatsız ettiğini ve özellikle yabancılar nezdinde ülkemizle ilgili olumsuz algılara sebep olabileceğini düşünüyor musunuz?

2- Havaalanlarında uçuş yapacak vatandaşların kimlik kontrollerinin, aynı otellerde olduğu gibi, seyahat şirketlerinden alınacak bilgiler üzerinden yapılması mümkün değil midir?

3- Seyahat eden vatandaşlarımızı tedirgin eden ve ülkemizin algısını olumsuz etkileyen bu uygulama ne kadar devam edecektir? Durdurmayı veya vatandaşları tedirgin etmeyecek şekilde uygulanmasını düşünüyor musunuz?