Özel Kredi Yurtlar Kurumu Tarafından Düzenlenen Konferansları Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

81 ilde ve çok sayıda ilçede faaliyet gösteren; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri bünyesinde oluşturulan Hukuk Kulüpleri aracılığıyla başkanlık sisteminin tanıtımının yapıldığı “Yeni Gençlik, Yeni Anayasa ve Büyük Türkiye” konulu konferanslar düzenlenmektedir. Ayrıca; yine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlükleri tarafından da “Yeni Türkiye, Yeni Gelecek” konferansları düzenlendiği basında yer almıştır.

Bu bağlamda;

  1. Kredi Yurtlar Kurumunca bugüne kadar bu kapsamda kaç konferans düzenlenmiştir?
  1. Bu konferanslar hangi illerde yapılmış ve konferanslara konuşmacı olarak kimler katılmıştır?
  1. Konuşmacılar hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
  1. Misyonu; “Sosyal devlet anlayışı ve insan odaklı yaklaşımlarla yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak.” olan Kredi Yurtlar Kurumu’nun görevleri arasında “Yeni Anayasa, Yeni Türkiye” konulu konferanslar düzenlemek yer almakta mıdır?
  1. Bugüne kadar; Gençlik Merkezleri bünyesinde kaç kez Yeni Anayasa konferansı/eğitimi düzenlenmiştir?
  1. Gençlik Merkezleri Hukuk kulüplerindeki eğitmenler hangi niteliklerine göre seçilmişlerdir? Söz konusu eğitmenlerin, kulüpler faaliyete geçmeden önce bir eğitim sürecinden geçtikleri iddia edilmektedir. Eğitimcilere nerede, nasıl ve kimler tarafından, hangi konularda eğitim verilmiştir?
  1. Bu eğitmenlerden öğrencilere ne anlatmaları istenmiştir?
  1. Gerek Gençlik Merkezleri bünyesinde gerekse de Kredi Yurtlar Kurumunca düzenlenen “Yeni Anayasa, Yeni Türkiye” konferansları/eğitimleri için Bakanlığınız ne kadar bütçe ayırmıştır? Söz konusu konferans/eğitimler için bugüne kadar yapılan toplam harcama nedir?