Özel Manisa’da Ensar Vakfı’nın Yaz Okulu Açmasını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

Karaman’da çocuklara yönelik cinsel istismar olayıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Manisa’da Murat Germen Ortaokulu ile birlikte yaz okulu açacağı bilgisi basında yer almıştır. Vakıf tarafından Manisa’nın değişik yerlerine asılan panolarda ‘Hoş seda bulabilmek için yaz okulu’ ifadeleri yer almış ve yaz okulunun ilkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik olduğu belirtilmiştir. Ancak Karaman’daki cinsel istismar olayları ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Manisa’da yaz okulu açacak olması vatandaşlarımızdan büyük tepki toplamıştır.

Bu bağlamda;

 

 1. 45 çocuğa cinsel istismar olayı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Murat Germen Ortaokulu ile birlikte yaz okulu açmasına Bakanlığınız izin vermiş midir? İzin verilmiş ise;
 2. Çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfının eğitim öğretim süreçlerine katılması doğru mudur?
 3. Manisa il genelinde başka hangi kurumlara yaz okulu ile ilgili izin verilmiştir?
 4. Yaz okulunun Murat Germen Ortaokulu ile birlikte açılmasının nedeni nedir? Talep Bakanlık tarafından mı okula iletilmiştir?
 5. Yaz okulunda görev alacak personeli Ensar Vakfı mı yoksa Bakanlık mı belirleyecektir?
 6. Ensar Vakfı ile birlikte açılacak olan yaz okulunun yasal dayanağı nedir? Ensar Vakfı ile İl düzeyinde bir protokol yapılmış mıdır? Yapılmış ise, protokolün tarihi nedir?
 7. Ensar Vakfı ile birlikte açılacak olan yaz okulu yatılı mı olacaktır? Yatılı olacak ise çocuklar nerelerde kalacaklardır? Yatılı olmasına hangi yasal gerekçelerle izin verilmiştir?
 8. Söz konusu yaz okulunda hangi alanlarda faaliyet yapılacaktır?
 9. Ensar Vakfı’nın il ve ilçelerde yaz okulları açması pedagojik açıdan incelenmiş midir? İncelenmemiş ise neden bu yönde bir inceleme yapılmadan izin verilmiştir?
 10. Adı cinsel istismar vakaları ile anılan Ensar Vakfının açacak olduğu yaz okulunda yeni istismar olayları yaşanması durumunda sorumlusu kim olacaktır?
 11. Ensar Vakfı tarafından başka hangi illerde yaz okulu açacaktır? Bu iller hangileridir? Toplamda kaç yaz okulu açılmış olacaktır?
 12. Basında da yer aldığı üzere, Manisalılar açılacak olan bu yaz okuluna yoğun tepki göstermişlerdir. Vatandaşlarımızın tepkileri de düşünüldüğünde, Ensar Vakfı tarafından açılması planlanan yaz okulu faaliyetlerinin iptal edilmesi düşünülmekte midir?