Özel Manisa’nın Soma İlçesine Yapılması Planlanan Fakülteyi Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

            13 Mayıs 2014’de yaşadığımız maden faciasından sonra sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın dikkati Soma’nın üzerine çevrilmiş ve çok sayıda kişi/kurum Soma’ya yardım kararı almıştır. Soma’nın yıllardır beklediği fakültenin kurulması için de Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile fakülte için gerekli olan maliyeti karşılamak üzere Borsa İstanbul ile mutabakata varılmıştır.

            Borsa İstanbul ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında önceki yıllarda yapılmış olan bir protokol nedeni ile Borsa İstanbul’un fakülte için gerekli ödemeyi Milli Eğitim Bakanlığına hibe etmesi gerektiğinden, dönemin Soma Kaymakamı Bahattin Atçı ve AKP Manisa Milletvekili Recai Berber konuyu Milli Eğitim Bakanına iletmiş, Milli Eğitim Bakanlığının da oluru ile fakülte inşaatına lise olarak başlanması, inşaatın tamamlanmasından sonra ise binanın üniversiteye tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bunun üzerine, Soma Turgutalp Mahallesinde özel bir kolejin üzerinde yer alan 13.000 m2’lik arazi seçilmiş, projesi hazırlanmış ve projenin tamamlanması için gerekli olan 13 Milyon 500 Bin TL Borsa İstanbul tarafından Milli Eğitim Bakanlığına yatırılmıştır. Ancak daha sonra fakülte inşaatı için ihale yapılması ve sonrasında inşaatın başlaması gerekirken Milli Eğitim Bakanlığına  “Fen Lisesi” adı altında, içinde yurtları ve kongre merkezi bulunmayan farklı bir proje gönderilmiştir. Gönderilen projenin maliyeti, düşünülen fakülte projesinin maliyetinden düşük olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı Borsa İstanbul’un Soma’da kurulacak fakülte için yatırdığı 13 Milyon 500 Bin TL’de kesintiye gitmiş ve Soma’ya yaklaşık 4 Milyon TL gönderildiği iddia edilmiştir.

Buna göre;

  1. Borsa İstanbul tarafından Soma’ya kurulması planlanan Fakülte için Bakanlığınıza yatırılan 13 Milyon 500 TL’nin tamamının Soma’ya gönderilmemesinin nedeni nedir?
  2. Bu kapsamda Soma’ya gönderilen miktar ne kadardır?
  3. Soma’ya kurulması planlanan Fakülte için Bakanlığınıza Borsa İstanbul tarafından gönderilen miktarın, Soma’ya gönderilmeyen kısmına ne olmuştur?
  4. Yardım miktarının geri kalanı önümüzdeki günlerde Soma’ya gönderecek midir?
  5. Soma’ya kurulması planlanan Fakülte için ilk hazırlanan projenin tamamen değişerek bir Fen Lisesi projesine dönmesinin nedeni nedir?
  6. Borsa İstanbul’un Soma’ya kurulacak fakülte için Bakanlığa gönderdiği tutar için ayrıca bir protokol hazırlanmış mıdır? Söz konusu protokolde yardım miktarının hangi amaçla kullanılacağı yazılmış mıdır? Yazılmış ise bu amaç nedir?
  7. Soma’ya fakülte kurulması düşünülmekte midir?
  8. Düşünülmekte ise ne zaman kurulması öngörülmektedir?
  9. Borsa İstanbul’un katkıları ile kurulacak fakültenin şu anki akıbeti nedir?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Manisa’nın Soma İlçesine Yapılması Planlanan Fakülte