Özel Öğrenci Yurt ve Misafirhanelerine Kamu Kurumları tarafından Yapılan Yardımların Araştırılması İçin Önerge Verdi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ülke genelinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik misafirhane, ev, yurt ve başka adlarla yasa dışı yollardan açılmış olan ve öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarının yaşandığı yerlere kamu kurum ve kuruluşlarınca ayni ve nakdi yardımlar yapıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca bazı vakıf ve derneklerle protokoller imzalanarak Anayasaya aykırı bir şekilde eğitim faaliyeti yürütüldüğü ortaya çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde ya da bilgisi dışında ülke genelinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kaç tane misafirhane, ev, yurt ve başka adlarla faaliyet gösteren yerlerin bulunduğunun, belediyelerden, İl Özel İdarelerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yasa dışı açılan bu tür yerlere ne kadar ayni ve nakdi yardım yapıldığının araştırılması, sorunların tespit edilmesi ve çözümü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz.

 

            Levent GÖK                                    Engin ALTAY                                            Özgür ÖZEL

     Ankara Milletvekili                       İstanbul Milletvekili                             Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili              CHP Grup Başkanvekili                        CHP Grup Başkanvekili

 

 

GENEL GEREKÇE

Ülke genelinde özellikle kaçak yurt ve evlerde çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları yaşandığı ortaya çıkmıştır. Karaman’da ENSAR Vakfı ve KAİMDER’e bağlı yasa dışı yollardan açılan evlerde yaşanan cinsel istismar olaylarının ortaya çıkması ile ilgili bakanlıkların, savcılıkların ve devletin Anayasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilmiştir.

Karaman’da yaşanan cinsel istismar vakasının kamuoyuna yansımasından sonra Karaman Valisi, İl Milli Eğitim Müdürü kaçak ev ya da yurtlardan haberdar olmadıklarını, bu evlerin yasal dayanağının olmadığını, olaylardan haberdar oldukları an evlerin kapatıldığını belirtmişlerdir.

Tüm bu yaşananlardan sonra Karaman Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürünün istismar olayının sanığıyla birlikte fotoğrafları yayımlanmıştır.

Karaman İl Genel Meclisi, 2012 yılında yapılan bir başvuru ile ilgili 19 Ekim 2012’de bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan raporda, Ensar Vakfı’nın Bakanlar Kurulu’nun 16 Ağustos 2012 tarihli kararıyla vergi muafiyetine hak kazandığı ve kamu yararına çalışan vakıf olarak tescil edildiği, vakfın yurtlarında fakir fukara ailelerinin çocuklarının barındırıldığı, öğrencilerden hiçbir ücret talep etmediğinden dolayı Ensar Vakfı Karaman Şubesi’nin öğrenci hizmetleri için ihtiyaç duyulan eşyalarının alınması için, İl Özel İdaresi tarafından proje bütçesinin 25 bin TL’lik kısmının karşılanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Ortaya çıkan bu bilgiler, Karaman Valisinin ve İl Milli Eğitim Müdürünün kaçak evlerden haberdar olduğunu ve devlet bütçesinden yardım yapılmasını sağladıklarının kanıtı olmuştur. Karaman Valisi, kamuoyunu, yargı organlarını yanıltarak ve yasal dayanağı olmayan kaçak yurtlara İl Özel İdaresi üzerinden para aktararak suç işlemiştir.

Cinsel istismar girişimlerinde bulunan kişiler genellikle özgüveni düşük bireylerdir. Bu bireyler otoriteye sahip olduklarında bu gereksinimi, gizlilik içerisinde, baskıyla, doğal olmayan yollardan karşılamayı denemektedirler. AKP iktidarında hukuk kurullarının yok sayılması, kanunların tanınmaması ve yandaşların sürekli olarak korunması bu tür kişilik bozukluklarına sahip bireylere güç ve güven kazandırmıştır.

Karaman’da yaşanan cinsel istismar olayında da AKP’li Milletvekili ve bakanlar yandaş kişi ve kurumları koruma yoluna gitmişler, mağdur olan çocukları göz ardı etmişlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nca bu kişi ve kurumlara açıktan destek verilmiş, protokol yapılmış, hatta bizzat bazı vakıf, dernek, cemaat ve tarikat yurtlarına bu çocukların yerleştirilmesi ve oralarda belirli amaçlara hizmet için yetiştirilmelerine göz yumulmuş; yapılan çalışmalara katkı sunulmuştur.

Yaşanan bu sorunların bir Meclis Araştırma Komisyonu kurularak araştırılmasına gerek duyulmuştur.