Özel Siirt’in Şirvan İlçesindeki Bakır Madeninde Gerçekleşen Heyelan Olayına ve İşletmenin Denetimini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

Siirt’in Şirvan ilçesi Maden Köyü’nde bulunan bakır madeni sahasında 17 Kasım’da meydana gelen heyelan sonucu 16 maden işçisi yaşamını kaybetmiştir. Bu bağlamda;

 

  1. Siirt Şirvan’da 16 maden işçisinin hayatını kaybettiği Madenköy Bakır Madeni’nde, Çalışma Bakanlığı’na bağlı müfettişler en son ne zaman denetim gerçekleştirmiştir?

 

  1. Terör olaylarından kaynaklı güvenlik sorunları nedeniyle madende denetim yapılmadığı ve en son 2,5 yıl önce denetim yaptığınız yönündeki iddialar doğru mudur?

 

  1. 25 Temmuz’da da aynı madende bir heyelan yaşanmış, can kaybının olmadığı faciada üç işçi hafif yaralanmış ve iş makineleri toprak altında kalmıştır. Bu iş kazasının ardından Bakanlığınıza bağlı müfettişler madende incelemede bulunmuş mudur? Bulunmuşsa ne gibi ihlal ve eksiklikler tespit edilmiştir? Ne yaptırım uygulanmış, madende ne gibi önlemlerin alınması sağlanmıştır?

 

  1. Bölgede incelemelerde bulunan uzman heyetler, madende taşeron işçilerinin asıl işlerde çalıştırıldığı, günde 12 saat mesai yaptığı, üretim zorlamasının olduğu, işçilere iş güvenliğiyle ilgili yeterli eğitim ve donanımın verilmediği, işçilerin çatlaklar nedeniyle tehlikenin farkında olması ve yetkilileri uyarmasına karşın sahada çalışmaya zorlandıkları, şevlerin mevzuata uygun olmadığı ve yüksek heyelan riskine karşı bir önlem alınmadığı vs. çok sayıda ihlalden söz etmektedirler. Bakanlığınız tarafından yapılan denetimlerde bu gibi eksiklikler/ihlaller tespit edilmiş midir? Bu ihlallerin giderilmesi için firmaya yaptırım uygulanmış mıdır?

 

  1. Madenköy’deki faciadan 5 yıl önce yine Ciner Grubu’na bağlı Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Sahası’nda peş peşe heyelanlar meydana gelmiş, 11 işçi hayatını kaybetmiştir. 9 işçinin cenazesine hala ulaşılamamıştır. İşlettiği sahalarda beş yılda iki büyük facianın yaşandığı Ciner Grubu’na yönelik bir soruşturma/inceleme başlatılmış ya da başlatılacak mıdır?  Başlatılmamış ise bunun nedeni nedir?

 

  1. Facianın yaşandığı 17 Kasım gününden itibaren Bakanlığınıza bağlı çok sayıda müfettiş ve uzman madende incelemelerde bulunmuştur. Facianın nedenlerine ilişkin ilk gözlem/tespitlerinizi içeren bir ön rapor var mıdır? Varsa bu raporda faciaya ilişkin tespit edilen hususlar, eksiklikler ve bulgular nedir? Rapor henüz hazırlanmamış ise, ilgili rapor ne zaman tamamlanacak ve kamuoyuna ne zaman açıklanacaktır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Siirt’in Şirvan İlçesindeki Bakır Madeninde Gerçekleşen Heyelan Olayına ve İşletmenin Denetimi