Özel Soma Organize Sanayi Bölgesi Projesini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

15 yıldır kurulma aşamasında olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Soma OSB 13 Mayıs Soma maden faciasının ardından yeniden gündeme gelmiştir.

Bakanlığınız tarafından 17.11.2014 tarihinde tarafıma verilen cevaba göre; 23.12.2013 tarih ve 294 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmış Soma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için, Bakanlığınızca 91 hektarlık alan için 25.08.2014 tarihli ve 1059 sayılı makam oluru ile kamu yararı kararı verilmiştir.

2016 yılı ile birlikte kurulması kesinleşen Soma OSB’nin Müteşebbis Heyeti oluşturulmuş ve Müteşebbis Heyeti tarafından da OSB Yönetim Kurulu belirlenmiştir. OSB Yönetim Kurulunda Manisa Valiliğini temsilen Soma Kaymakamı, Ege Linyit İşletmeleri’ni (ELİ) temsilen Genel Müdür Hakkı Duran, Soma Belediyesi’ni temsilen Belediye Meclis Üyesi ve AKP İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Ticaret Odasını temsilen Mehmet Yeşil ve SEAŞ’ı temsilen memur bir üye bulunmaktadır.

Geçtiğimiz aylarda yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2’ye karşı 3 oyla Yönetim Kuruluna toplantı başına 500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.  OSB’nin henüz ticari faaliyeti ve düzenli geliri olmadığı için kamulaştırma bedeli olarak kullanılmak üzere OSB’ye verilen 10 milyon TL’si bulunduğu bilinmektedir. Ancak OSB’nin 3 Yönetim Kurulu Üyesi haftalık vadenin süresini de beklemeden huzur haklarını almak istedikleri ve kişi başı 3000 TL birikmiş huzur hakkının kendilerine ödendiği iddia edilmiştir. Ayrıca; ticari faaliyeti olmayan OSB’nin muhasebe işi de aynı zamanda kendisi de muhasebeci olan AKP İlçe Başkanı Şeref Kavruk’un oğluna aylık 900 TL karşılığında verilmiştir.

Bu bağlamda;

  1. Soma OSB kamulaştırılması için nereden ve ne kadarlık bir kaynak sağlanmıştır?
  2. Soma OSB için kaç metrekarelik alan kamulaştırılmış ve kaç kişiye, kişi başı ne kadar bedel ödemesi yapılmıştır?
  3. Kamulaştırması kesinleştiği halde bedel ödemesi yapılmayan/bekletilen kişi var mıdır? Varsa kişi sayısı ve ödemesi bekletilen miktar nedir?
  4. Soma OSB Yönetim Kurulu huzur hakkı kararını hangi tarihte almış ve huzur hakkı miktarını hangi kriterlere göre belirlemiştir?
  5. Soma OSB Yönetim Kurulu bugüne kadar kaç toplantı yapmış ve toplamda ne kadarlık huzur hakkı ödemesi yapılmıştır?
  6. Soma’da 40’dan fazla muhasebeci varken AKP İlçe Başkanının oğlu hangi kritere göre seçilmiştir?