Özel TBMM Yerleşkesine Ziyaretçi Girişlerinde Uygulanan Randevu Sistemini Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

18.05.2016 tarihinde DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve KESK Başkanı Lami Özgen ile birlikte ziyaretime gelen konuklar TBMM Çankaya Kapı’dan giriş yaparken; DİSK Başkanı Kani Beko’ya “yasaklı” olduğu ve giriş yapamayacağı söylenmiştir. Kapıdaki sivil polisler tarafından TBMM İdare Amiri Salim Uslu arandıktan ve kendisinin onayından sonra girişine izin verilmiştir.

Bu bağlamda;

  1. Türkiye’nin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri olan DİSK’in Genel Başkanı Kani Beko’ya TBMM girişinde “yasaklı” olduğunun söylenmesinin sebebi nedir? Kani Beko’nun TBMM’ye girişi hangi makamın hangi yetkiye dayanarak verdiği hangi karar ile “yasaklanmıştır? Böyle bir karar varsa, kararın tarihi nedir?
  1. Kapıda kendisine “yasaklı” olduğu söylenmesine rağmen DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun içeriye girebilmesinin TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun izni ile gerçekleşmiş olması; eski bir sendikacı olan Uslu’nun, şuan ki makamından aldığı gücü keyfi bir şekilde Kani Beko’ya karşı kullandığı anlamına mı gelmemekte midir?
  1. DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun giriş kaydı, kendi makamımdan Randevu Ziyaretçi Takip Sistemi aracığıyla yapılırken, ekrandaki isminin karşısında “Kara Liste” yazısının görünmesinin sebebi nedir?
  1. Randevu Ziyaretçi Takip Sistemi ekranında yer alan “kara liste” tanımlanması hangi hukuki dayanağa göre oluşturulmuştur? Şuan ki “kara listede” kimler bulunmaktadır? Kişilerin kara listeye alınmasının sebebi nedir?
  1. Randevu Ziyaretçi Takip Sistemi’nde kara liste dışında başka renk listeler mevcut mudur? Bu listelerin ismi nedir? Listeler hangi mevzuata göre hazırlanmaktadır ve hangi amaçla kullanılmaktadır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

TBMM Yerleşkesine Ziyaretçi Girişlerinde Uygulanan Randevu Sistemi