Özel Televizyon Kanallarının YSK Denetimi Dışına Çıkarılmasını Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim.

                                                                                               Ecz. Özgür ÖZEL

                                                                                               Manisa Milletvekili

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bölümü’nün(AGİT/DKİHB) 7 Haziran 2015 seçimleri için hazırladığı “Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu”nda, TRT 1’de yapılan haber programlarının toplam yayın sürelerinin %46’sından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yararlandığı, NTV ve ATV’de AKP’ye sırasıyla %32 ve %34 oranlarında yer verildiği; izlemeye alınan tüm televizyon kanallarındaki yayınlanan reklamların %51’inin AKP’ye ait olduğu ve TRT 1’de yayınlanan reklamların %91’inin AKP’ye ait olduğu; tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı halk konuşmalarında iktidar partisinin avantajına olacak şekilde ifadeler kullandığı ve TRT 1, ATV, NTV’nin sırasıyla %40, %46 ve %30 olacak şekilde siyasi ve kurumsal aktörlerle ilgili yaptıkları editoryal haberlerin Cumhurbaşkanı’na ayrıldığı; Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na yaptırım uygulama yetkisine sahip olmadığı ve Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen faaliyetlere medyada yer verilmesine yasal düzenlemelerin izleme olanağı sunmadığı gerekçesiyle bu türden bütün şikayetleri reddettiği yer almıştır. Ayrıca, 1 Kasım 2015 seçimleri için hazırladığı “Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu”nda TRT 1’de %73, ATV’de %77, Haber Türk’te %49, Samanyolu TV’de %47, CNN Türk’te %32 olmak üzere izlenen tüm televizyon kanallarında en fazla AKP’ye yer almıştır.

Tüm bu verilerden de görüldüğü gibi seçimlerde tarafsız ve bağımsız yayın yapma, tüm taraflara eşit süre tanıma gibi basın etiğinin en temel kurallarına dahi uyulmadığı açıktır. Tarafsız ve bağımsız yayıncılığın seçim süreçlerinde taşıdığı önem, seçimin adil olmasını sağlamaya hizmet etmesidir. Adil ve yarışmacı bir seçim demokratik düzenin sağlanmasına katkı verir. 9/2/2017’de yayınlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesiyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’unun 149/A maddesinin kaldırılması ile seçim süreçlerindeki tarafsızlığın sağlanmasındaki mekanizmalardan biri daha yok edilmiştir.

 

1)  Söz konusu raporlarda geçen televizyon kanallarına 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde149/A kapsamında yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulanmadıysa sebebi nedir?

 

2) Söz konusu raporlarda geçen televizyon kanallarına 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle 149/A kapsamında yaptırım uygulanacak mıdır? Uygulanmayacaksa sebebi nedir?

 

3) 9/2/2017’de yayınlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesiyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’unun 149/A maddesinin kaldırılmasının amacı nedir? Bu maddenin kaldırılmasıyla Yüksek Seçim Kurulu denetimi dışına çıkarılan özel televizyon kanalları bakımından herhangi bir denetim öngörülmüş müdür? Denetime ilişkin bir planlama varsa nedir?

 

4) Tarafsız ve eşit bir yayın yapılmadığı bilinmekteyken 687 sayılı KHK ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’unun 149/A maddesinin kaldırılması sonucu tarafsız ve eşit bir yayın ortamı sağlamaya yönelik herhangi bir tedbir alınması planlanmış mıdır? Planlanmamışsa nedeni nedir?