Özel Termik Santralleri Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

İklim değişikliği uluslararası anlaşmalarla da kabul edilen küresel bir çevre sorunudur.  Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) imzalanmış, ardından Kyoto Protokolü hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz bu uluslararası metinlere taraftır. Kyoto Protokolü 2020 yılında son bulacak ve 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan Paris İklim Anlaşması devreye girecektir. Bu anlaşmaları takiben ülkemizde iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak;

  1. Kentsel dönüşüm sırasında yenilenen binaların kaç tanesi iklim değişikliğinin kaynağı olan karbondioksit emisyonlarını azaltmaya ve su tüketimini azaltmaya yönelik olarak tasarlanmıştır?
  2. Kentsel dönüşüm sırasında yenilenen binaların kaçında hangi enerji verimliliği yöntemleri uygulanmıştır?
  3. Yenilenebilir temiz enerji olan güneş enerjisi santrallerinin yerli teknolojili hale getirilmesi ve tamamen yerli üretiminin sağlanması için herhangi bir Ar-Ge çalışması yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa hangi kurumlar tarafından yapılmakta ve hangi aşamadadır?
  4. Marmara Bölgesi’nde hangi ilde kaç adet kömürle çalışan termik santral projesinin ÇED raporuna olumlu karar verilmiştir ve kaç adetinin ÇED süreci devam etmektedir? Bu santrallerden kaçı ithal kömürle çalışacaktır? Bu bölgede hangi ilde hangi kömürlü termik santrallerin inşaatına başlanmıştır?
  5. Kömürlü termik santraller için hazırlanan ÇED raporlarında buluna “Hava Kalitesi Modelleme” çalışmalarındaki verilerin doğruluğu, sonuçların tutarlılığı nasıl kontrol edilmektedir? ÇED raporlarında yer alan Hava Kalitesi Modellemesinin kontrolü için Bakanlıkta modelleme programı ve bu konuda yetişmiş personel bulunmakta mıdır?
  6. Türkiye, Paris İklim Zirvesi’nde Paris Anlaşması’nın onaylanmasına destek vermiştir. Paris Anlaşması’nda dünya sıcaklığındaki artışın 2 0C ve mümkünse 1.5 0C’de tutulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kömürle çalışan termik santrallerin Türkiye’deki sayılarının azaltılması hedeflenmekte midir?
  7. Mersin ve Adana Bölgesi’nde kaç adet kömürlü termik santralin ÇED süreci devam etmekte ve kaç adetine ÇED olumlu kararı verilmiştir? Bunlardan kaç tanesi ithal kömürle çalışacaktır?
  8. Çanakkale Şevketiye ilçesi ile Çanakkale Balıkesir sınırı arasında kalan bölgede yapılması planlanan kömürle çalıştan termik santraller nedeniyle kaç adet ağaç kesilecek ve kaç hektar orman arazisi yok olacaktır?

 

Soru Önergesinin Cevabı İçin

Termik Santraller