Özel Yeni Nesil Yazar Kasaları Sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Naci AĞBAL tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 

Özgür Özel

Manisa Milletvekili

 

15 Haziran 2013 Tarihli resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli vergi mükelleflerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları’nı kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçişin en geç 01/01/2016 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülmüştür. Ancak, çok sayıda vergi mükellefini etkileyecek bu düzenlemeyle ilgili olarak esnaf kuruluşları bu sürenin yetersiz olduğu ve bir yıl daha uzatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır.

Bu bağlamda,

  1. Yeni nesil ödeme kayıt cihazı kullanmak durumunda olan mükelleflerin toplam sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı bu cihazlara geçişini tamamlamıştır?

 

  1. Henüz geçişini tamamlamamış olan mükellefler için yeterli sayıda kayıt cihazı tedarikçilerin elinde mevcut mudur?

 

  1. Kullanılmaya başlanan ödeme kayıt cihazlarının markalarına göre sayıları Maliye Bakanlığı’nda istatistiki olarak bulunmakta mıdır? Eğer bulunmakta ise, kullanıma giren cihazların markalar ve aylar bazında dağılımı nasıl gerçekleşmiştir?

 

  1. Yeni nesil ödeme kayıt cihazları için 01/01/2016 olan son geçiş tarihinin ertelenmesi söz konusu olacak mıdır?

 

  1. Bu tarihte yeni kayıt cihazlarını henüz kullanmaya başlamamış olan vergi mükellefleri ne gibi yaptırımlara maruz kalacaktır?

 

  1. Hali hazırda bir mükellefin kartlı tahsilatlarına paralel olarak fiş kesmek durumunda olmasına benzer bir biçimde; bu yeni nesil cihazlar kullanıldığında da kartın geçirildiği pos makinası aynı zamanda yazar kasa olarak fiş de kesecektir. Ancak, nakit alışverişlerde söz konusu olan kayıt dışılığın önlenmesi söz konusu olmayacaktır. Bu cihazlarla, kayıt dışılığın fiilen engellenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda yeni nesil kayıt cihazlarına geçişin mükelleflere külfet, cihaz üreticilerine ise para kazandırmaktan öte ne gibi bir işlevi olacaktır?