Özel’den 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL’İN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI 

Bugün; AKP’nin sermayeden yana politikalarla yürüttüğü sağlık sistemi içerisinde, insanın en temel haklarından olan sağlık hakkına erişimin kısıtlandığı, vatandaşlarımızın katılım payı ve primlerle ağır yükler altında ezildiği, hekimlerimizin emeğinin değersizleştirildiği ve sömürüldüğü bir süreci hep beraber yaşıyoruz.

Bugün böyle bir sistemin gölgesinde bir 14 Mart Tıp Bayramını daha karşılıyoruz.

Bugün, hükümetin sağlık politikalarını piyasalaştırdığı, hastaneyi ticarethane, sağlık emekçilerini tüccar, hastayı ise müşteri olarak tanımladığı bir dönemde 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.

Bugün, sağlık emekçilerimiz bir taraftan ağır baskı, performans kriterleri, ucuz işgücü yaklaşımının altında mesleklerini yerine getirmeye çalışıyor, haksız uygulamalara, baskı ve zulme karşı mücadele ediyorlar.

Sağlık alanı son yıllarda şiddetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri haline geldi. Sağlık çalışanlarına ve özellikle hekimlere yönelik artan şiddetin nedenleri arasında bizzat hükümetin her aksaklıkta hekimi hedef gösteren, kışkırtıcı açıklamalarının etkisi büyüktür.

Hepimiz biliyoruz ki; sağlık hizmeti sosyal devletin en temel ilkelerindedir. Sağlık olmazsa olmaz bir hak olduğu gibi, her vatandaşımızın ücretsiz, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Sağlığın ticarileştirilmesi, alınıp satılır bir meta haline getirilmesi ise sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz. 

Cumhuriyet Halk Partisi sağlıkta ticarileşmenin, özelleşmenin, piyasalaşmanın tamamen karşısındadır. Cumhuriyet Halk Partisi sağlıkta sosyalizasyonu savunan bir partidir. Çünkü bir ülkede sağlık hakkının durumu vatandaş ve devlet arasındaki bağın türünü, gücünü ve samimiyetini ortaya koyar.  Ancak bugün geldiğimiz noktada, sağlık hizmeti ticarileşmiştir. Sermayenin kar hırsına terk edilen ise insan sağlığı ve onun hayatıdır. Türkiye’de, artık merkezde olan piyasa ve onun çıkarlarıdır. Artık;  ne kadar hasta, o kadar para mantığı hakimdir.

İş güvencesinin ortadan kalktığı, hekim emeğinin ucuzlatıldığı ve değersizleştirildiği bir sağlık sistemi içerisinde; özveri ile Türkiye’nin her yerinde sağlık hizmeti vermeye devam eden, önce “insan” diyen, vicdanları ile hareket eden, mesleki yeminlerini bir an olsun unutmayan tüm sağlık emekçilerimizi en içten duygularımla selamlıyor, 14 Mart tarihinin gerçekten bayram gibi yaşandığı bir gelecek diliyor, tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. 

Saygılarımla,

Ecz. Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili