Özgür Özel Temiz Siyaset İçin İmza Attı

OZGUROZEL120820155000 Özgür Özel Temiz Siyaset İçin İmza Attı
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin “Açık Siyaset” kampanyası kapsamında mal varlığını ve seçim kampanya bütçesini açıklayan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel bu sefer de Temiz Siyaset için Derneğin başlattığı kampanyaya destek vererek Dürüstlük Taahhütnamesine imza attı.

 

ÖZGÜR ÖZEL TÜRKİYE’NİN İLK “AÇIK VEKİL”LERİNDEN

Uluslararası Şeffaflık Derneği öncülüğünde “Açık Koalisyon” katılımcısı 16 sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü “Açık Siyaset” kampanyası kapsamında mal beyanlarını ve seçim kampanya bütçelerini kamuoyuna açıklayan 34 milletvekili adayının içinden seçilen 19 vekil Türkiye’nin ilk “Açık Vekil”leri olmuş ve Özgür Özel’de bu listeye girmişti.

ÖZEL “DÜRÜSTLÜK TAAHHÜTNAMESİNİ” DE İMZALADI

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Türkiye’de siyasetin şeffaf ve hesap verebilir olması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dernek, seçimlerin hemen ardından yeni bir kampanya başlatarak 26. Dönem Milletvekillerinden “Dürüstlük Taahhütnamesi” imzalamalarını istedi.

Daha önceden “Açık Siyaset” kapsamında mal varlığını ve seçim kampanya bütçesini açıklayan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel bu kampanyaya da destek vererek Dürüstlük Taahhütnamesini imzaladı.

Hesap sorulabilir, açık ve temiz siyaset için mal varlığını açıklayan Özgür Özel’in kampanya kapsamında imzaladığı Dürüstlük Taahhütnamesi ise şöyle:

TBMM’nin 26. Dönemi’nde görev sürem boyunca; yolsuzlukla mücadele etmeye, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarında, politikalarında ve yasalarında şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin esas alınmasını desteklemeye söz veriyorum. Anayasaya ve ilgili mevzuata bağlı olarak milletvekilliği görevimi yerine getirirken;

  • Her yıl şahsımın, eşimin ve çocuklarımın mal varlığını; varsa borçlarımızı, diğer mali yükümlülüklerimizi ve varsa hisse paylarımızla birlikte şirket ortaklıklarımızı kamuoyu ile paylaşacağım.
  • Akraba ve yakınlarım veya milletvekilliği dışında kendi işim dolayısıyla ilgili bulunduğum ya da doğrudan yönetim kurullarında üye olduğum şirketlerle; şahsımın ve birinci dereceden yakınlarımın bağış yaptığı kurumlarla; ödül veya onursal unvan aldığım kurum ve kuruluşlarla, kamu politika ve kararlarını etkileyebilecek ya da onlardan etkilenebilecek her türlü çıkar çatışmasından kaçınacağım ve söz konusu çıkar çatışmalarını önceden beyan edeceğim.

-İhale, ruhsat, imar planı değişiklikleri, kredi, teşvik gibi her türlü kamusal işlem sürecine, siyasi gücümü kullanarak müdahil olmayacağım.

  • Herhangi bir akrabamın ve yakınımın ya da bir başka kişinin özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile kar amacı gütmeyen bir kurumda herhangi bir göreve getirilmesi, iş bulması vb. konular için aracı olup, siyasi gücümü kötüye kullanmayacağım.
  • Hiçbir yasadışı çıkar ilişkisi içinde olmayacağım; hangi ad altında olursa olsun bir yakınım ya da bir özel veya tüzel kişi için görevimin ifasıyla ilgili bir işi yapmak veya yapmamak suretiyle herhangi bir menfaat elde etmeyeceğim. Doğrudan ya da herhangi bir kişi veya kurum aracılığıyla teklif edilecek hiçbir hediyeyi, değeri ne olursa olsun, kabul etmeyeceğim.
  • TBMM’nin 26. Dönemi sonrasındaki milletvekili genel seçimlerinde tekrar aday olursam, kişisel seçim kampanya bütçemi, bütçe kaynaklarımı ve kampanya harcamalarımı seçim sonrasında kamuoyuna açıklayacağım.

-Siyasi Ahlak Yasası’nın çıkartılması ve Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ ‘nde yer alan yolsuzluk suçları yönünden milletvekili dokunulmazlığının ve kamu görevlilerinin her türlü soruşturma ve yargılama ayrıcalığının kaldırılması için çaba göstereceğim.

  • Yukarıdaki taahhütleri gerçekleştirirken ve özellikle, siyasetin finansmanının şeffaf ve hesap verebilir olması ve yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin, yasama sürecinde bu konularda çalışan sivil toplum örgütleri ve diğer ilgililerle işbirliği yapacağım.

“Yukarıdaki taahhütlerime uymazsam, bu durumun, “Dürüstlük Taahhütnamesi” deklarasyonunu imzalayan “Açık Koalisyon” katılımcısı sivil toplum kuruluşları tarafından kamuoyuna duyurulmasını kabul ediyorum.”