Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederiz.

 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye, gerek ekonomik gerekse de demografik nedenlerle yurt dışında çok fazla vatandaşı ikamet eden bir ülkedir. Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız bir süredir milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile halkoylamalarında oy kullanmaktadır.

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlar tarafından milletvekili seçimlerinde kullanılan oylar Türkiye genelinde seçim çevrelerine dağıtılmaktadır. Bu vatandaşlarımız verdikleri oylarla kimleri seçtiklerini bilememekte sadece parti tercihinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bu vatandaşlar oy kullanabilmekte ancak TBMM’de temsil edilmemektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın temsiliyetinin sadece oy verme ile sınırlı tutulması kabul edilemez.

Bu Yasa Teklifiyle, yurt dışı seçim çevresi oluşturulmakta ve toplam 550 milletvekilinden 10’unun seçileceği yurt dışı seçim çevresinde kullanılan oylara göre siyasi partilere dağıtılması sağlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 – 26/04/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 3. maddesi seçim çevrelerini düzenlemektedir. Madde uyarınca her il bir seçim çevresidir. Yurt dışı kullanan oylar uyarınca milletvekili seçimi yapılacağı dikkate alınarak yurt dışının ayrı bir seçim çevresi olarak düzenlenmesi önerilmiştir.

MADDE 2 –Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan toplam geçerli oy sayısına dair hesaplamaları düzenleyen 94/B maddesinin 7., 8. ve 9 uncu fıkraları, yurt dışı seçim çevresi için 10 milletvekilinin seçilmesi öngörüldüğü için, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.


 26/04/1961 TARİH VE 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 –298 sayılı Kanunun 3. maddesine ikinci cümle olarak aşağıdaki ibare eklenmiştir:

“Yurt dışı bir seçim çevresidir.”

MADDE 2 –298 sayılı Kanunun 94/B maddesinin 7, 8 ve 9 uncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür