Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına Tayin Hakkı Sağlanmasına Dair Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına Tayin Hakkı Sağlanması) Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereği için arz ederim.

Özgür ÖZEL

Manisa Milletvekili

CHP Grup Başkanvekili 

 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere ülkemizde geçmiş dönemlerde yaşanan savaşlar ve içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan terör olayları dolayısıyla güvenlik görevlilerimiz, diğer kamu görevlileri ve vatandaşlarımız şehit olmakta veya hayatlarını kaybetmektedirler.  Bu olayların sonucunda şehit yakınları, gazilerimiz ve onların yakınları olumsuz şekilde etkilenmektedir.

Devlet ve toplum olarak üzerimize düşen önemli bir görev şehit yakınları, gazilerimiz ve gazi yakınlarına sahip çıkmak, sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu sorunlardan birisi de terör ve savaşlarda şehit olanların yakınları ve gazilerimiz ile onların yakınlarının bir arada olmak ve birbirlerine destek olmalarıdır. Ancak atandıkları kamu görevi nedeniyle bazı durumlarda başka şehirlere yapılan atamalar nedeniyle bu konuda sorunlar yaşanmaktadır.

Bu Kanun Teklifi ile şehit yakınları, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın istedikleri kent merkezlerine tayin taleplerinin yerine getirilerek ailece bir arada bulunmaları ve birbirine destek olmaları amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Teklifin birinci maddesi ile terörle mücadele kapsamındaki eylemler veya ülkemizin taraf olduğu savaşlarda hayatını kaybeden şehitlerimizin eş ve çocukları ile yine aynı kapsamdaki terör olayları ve savaşlarda gazi olanların kendileri, eşleri ve çocuklarına bir defayla sınırlı olmak üzere talepte bulundukları kentlerde öncelikle varsa kendi kurumları yoksa başka kurumların mevcut olan emsal kadrolarına atamasının yapılarak kendilerine destek olunması sağlanmaktadır.

MADDE 2- Teklifin 2 nci maddesiyle bu Kanuna eklenen ek 4 ncü maddeden Kanunun yürürlük tarihinden önceki hak sahiplerinin de yararlanması sağlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

 

12.04.1991 TARİH VE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- Bu Kanun kapsamındaki eylemler veya ülkemizin taraf olduğu savaşlarda hayatını yitirenlerin eş ve çocukları ile gazilerin kendileri, eşleri ve çocukları bir defayla sınırlı olmak üzere talepte bulundukları kentlerdeki öncelikle varsa kendi kurumları yoksa başka kurumların mevcut emsal kadrolarına ataması yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2- 3713 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 18– Bu Kanunun Ek 4’üncü maddesiyle sağlanan haklardan bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hak sahipleri de yararlanır.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.