Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ 

 

GENEL GEREKÇE

            5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesine göre fiili hizmet süresi zammından yararlanan bir meslek grubu olmalarına rağmen itfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan itfaiye erleri çıkartılan bir genelge ile yıpranma paylarını alamamaktadırlar.

Böylesine zor ve riski yüksek bir mesleği yerine getiren itfaiyecilerin mesai kavramı bulunmamakta ve görevinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olmamaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde itfaiyecilerimize yıpranma payı hakkı olsa dahi, çıkan keyfi bir genelge ile itfaiye erlerinin sadece yangına müdahale ettikleri saatlerde yıpranma payı alması öngörülmüştür. Oysa yapılan iş bir bütündür. Yangın çıkmasa da mesaide olan her itfaiyeci teyakkuz halinde görevinin başındadır ve bu nedenle yıpranma paylarının bu durum göz önüne alınarak tüm mesai saatlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu kanun teklifi ile de itfaiyecilerin fiili hizmet süresi zamlarının sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan da alabilmelerinin önü açılacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

            MADDE 1- Bu madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan fiili hizmet süresi zammından yararlanan itfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kişilerin sadece yangın çıktığında değil, mesai saatlerinin tümünde yıpranma payından yararlanmaları amaçlanmıştır.

            MADDE 2- Yürürlük maddesidir

            MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

            MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu maddenin 2 nci fıkrasının 15 inci bendine göre fiili hizmet süresi zammı alan itfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanların fiili hizmet süresi zamları görev başında bulundukları tüm mesai sürelerini kapsamaktadır.”

            MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.