Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

Ecz. Özgür ÖZEL

MANİSA MİLLETVEKİLİ

 

 

GENEL GEREKÇE

Yıllarca çalışmış, didinmiş, alın teri dökmüş emeklilerimizin bugün bir bankanın kuyruğunda, eline geçecek üç kuruş için beklemesi, yoksulluk hatta açlık sınırının altında aldığı emekli maaşını hala evinin geçimi için güç bela yetiriyor olması, ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin, ülkemizin sosyal devlet anlayışının durumunu gözler önüne sermektedir. Gençliğinde çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren, emekliliği için prim veren, ve bunun karşılığını emekli olduğunda layıkıyla alması gereken vatandaşlarımıza emekliliğinde onurlu bir yaşam sağlanması gerekirken, bugün onlar için sağladığımız şartlar hepimiz için utanç vesilesidir.

Emeklimiz, maaş günü geldiğinde hesabındaki paranın az olduğunu görünce, şaşırmakta ve kendisinden kesilen muayene katılım, ilaç katılım paylarının ne olduğunu anlamakta zorlanmaktadır. Üç kuruş zam yapıp, sonra misli ile başka düzenlemelerle emekliden geri alınan bu uygulamaların ne insanca yaşam düzeyi ile, ne insanlık onuru ile, ne de emeklilerimize, yaşlılarımıza olan vefa borcumuzla hiçbir ilgisi yoktur. Emeklilerimizin açlık sınırının altında, evlerini geçindirmek için güç bela yetirdikleri maaşlarından bir de ayrıca çeşit çeşit kesintiler yapılmaktadır.

Sağlık harcamaları gibi, bir emekli için en önemli gider kalemini oluşturan bir alanda, emeklinin eline geçen maaşından bu kadar yüklü miktarlarda kesinti yapılması, bugüne kadar emeklilerimiz için yapılan birçok uygulamanın aslında sadece göstermelik olduğunun kanıtıdır.

Sağlık alanında son 10 yılda, vatandaşlar için daha çok cepten ödeme ve daha sınırlı sağlık hizmeti anlayışı ile ortaya konuşan uygulamalar nedeniyle emeklilerimiz her geçen gün daha zor durumda kalmakta ve gelirleri harcamalarını karşılayamaz duruma gelmektedir.

Üstelik, sağlıkta alınan katılım payları yıllar itibariyle artırılmış ve adeta sağlık vatandaşlarımız için bir lüks haline getirilmiştir. Piyasacı sağlık politikalarının bir nevi laboratuarı haline gelen ülkemizde, “Paran kadar sağlık” politikasının ülkemizdeki temsilcisi olan iktidar, 2002 yılından bugüne kadar çeşitli adlar altında hastalardan alınan katılım paylarını her defasında artırmıştır. Eskiden emekliler %10,  çalışanlar %20 ve kronik hastalar %0 katılım payı ile tek çeşit cepten ödeme yaparken şimdi cepten ödeme miktarı 10 kaleme çıkmıştır. Aynı zamanda yapılan onlarca değişiklik sonucunda hastalar muayene ücretinin ne kadar olduğunu ve ne ödediğini bilemez duruma gelmiştir.

 

Şaşırtmacalarla hastayı yönlendiren bu sistem içerisinde şu anda hastalar toplamda 10 farklı ücreti 3 farklı (eczane, hastane, maaş) kanaldan ödemektedir. Bu ücretler;

  1. İlaç Katılım Payı (%10-20)
  2. Muayene Katılım Payı (5-12 TL)
  3. Reçete Ücreti (3 TL)
  4. Eşdeğer ilaç Fiyat Farkı [ilaç fiyatı-(en ucuz+%10)]
  5. Kutu Başına ilave 1 TL
  6. Özel Hastane fark ücreti (Son düzenleme ile %90’a kadar)
  7. Tetkik fark ücreti
  8. Erken Muayene fark ücreti
  9. Öncelikli Tetkik Ücreti
  10. İstisnai Sağlık Hizmeti

Sağlıkta Dönüşüm kandırmacasının en somut çıktılarından birisi de vatandaşımızın ödediği bu katılım paylarıdır. Sağlık hakkı artık, bu politikalar ile birlikte vatandaşın cüzdanına göre belirlenen bir hak haline gelmiştir.  

En temel insan hakkı olan sağlık hakkına ulaşamayan emeklilerimiz, artık hastaneye gitmeyi iki kere düşünmekte, ilerleyen yaşlarında onlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan bu hakkı dahi bir lüks olarak görmektedirler.

Bu nedenlerle, Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emekli aylığı bağlanan kişilerden sağlıkta alınan katkı paylarının kaldırılması önemli bir zorunluluk olmuştur.

Bu kanun teklifi ile de, emeklilerimizden ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen hak sahiplerinden ( Sigortalının veya sürekli iş görmezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasına) alınan katkı paylarının alınmaması amaçlamıştır.

 

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 69 uncu maddesinde düzenlenen “katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler” başlığına emekliler de eklenerek, emeklilerimizden ve hak sahiplerinden sağlık harcamalarının büyük bir yüzdesini oluşturan katılım payının alınmaması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

 

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 69 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Emekliler veya hak sahiplerine sağlanacak sağlık hizmetleri”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.